skip to Main Content

Her på siden finder du links og information vedrørende god videnskabelig praksis.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Hvad er videnskabelig uredelighed?
Videnskabelig uredelighed er defineret som ”forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater”. 

UVVU’s opgave
UVVU behandler sager om videnskabelig uredelighed, der har betydning for dansk forskning. Sager rejses ved anmeldelse til UVVU. 

UVVU bidrager til at styrke dansk forsknings troværdighed og til at forebygge videnskabelig uredelighed. UVVU har udgivet et sæt vejledninger om god videnskabelig praksis.

Praksisudvalget ved Københavns Universitet
Praksisudvalget er et udvalg nedsat af rektor, der har til opgave at behandle spørgsmål om god videnskabelig praksis.
Udvalgets medlemmer udpeges af rektor blandt universitetets professorer og lektorer således, at der er et medlem repræsenteret fra hvert af universitetets otte fakulteter. Medlemmerne udpeges for en 3-årig periode. Blandt udvalgets medlemmer udpeger rektor endvidere en formand og en næstformand.

Praksisudvalget har til opgave at
– bidrage til at klargøre de eksisterende normer for god videnskabelig praksis
– tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis
– afgive indstilling om konkrete sager

Læs Praksisudvalgets regler for god videnskabelig praksis ved KU
Læs Praksisudvalgets vejledning til regelsættet
Læs Praksisudvalgets praktiske råd vedrørende god videnskabelig praksis

Til de særligt interesserede er her et par links til internationale organisationer vedrørende god videnskabelig praksis

The Singapore Statement (kan printes på én A4 side)
“The principles and responsibilities set out in the Singapore Statement on Research Integrity represent the first international effort to encourage the development of unified policies, guidelines and codes of conduct, with the long-range goal of fostering greater integrity in research worldwide.”

The Office of Research Integrity (ORI) at U.S. Department of Health and Human services
ORI Introduction to the Responsible Conduct of Research bruges ved uddannelsen af biomedicinske forskere i USA og udgør en generel introduktion til konceptet “God videnskabelig praksis”.

European Science Foundation
“The European Science Foundation provides a common platform for its Member Organisations in order to:
– advance European research;
– explore new directions for research at the European level.
Through its activities, the ESF serves the needs of the European research community in a global context. It carries out an array of activities, ranging from organising scientific exploratory workshops to providing science policy advice.”
Læs The European Code of Conduct for Research Integrity