skip to Main Content

Det er vores hensigt med de følgende sider at samle vigtige overvejelser og gode værktøjer til brug for alle forskere, men især dem, der for første gang skal stifte bekendtskab  med det spændende arbejde som forskning er.

For at give et overblik har vi delt emnerne op i ”før”, ”under” og ”efter” studiet. Det er dog en god idé at se på alle emnerne inden projektet sættes i gang, da nogle af rådende under f.eks. ”artikelskrivning” og “publicering” er gode at få med fra starten.

Vi hører meget gerne fra dig på forskning@yngreortopaedkirurger.dk, hvis du har kommentarer, rettelser eller supplerende information til siderne eller kender flere links, værktøjer eller gode råd, som andre kan få glæde af.

Før:
Den gode idé og vejleder
Vejledninger
Anmeldelsespligt
Studiedesign
Litteratur søgning og læsning
Finansiering

Under:
God videnskabelig praksis

Efter:
Artikelskrivning
Publicering