skip to Main Content

På denne side finder du links til vigtige forskningsvejledninger.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse har udgivet vejledningen: Kom godt i gang med klinisk forskning
“Formålet med denne vejledning er at give et hurtigt overblik over, hvad der skal til for, at en klinisk forskningsprotokol og andre forsøgsdokumenter kan blive godkendt. Du kan blandt andet få et overblik over alle forberedende faser, inden det egentlige forskningsprojekt igangsættes”

Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) har udgivet Godt i gang med forskning med information om:
–       Fordele og ulemper ved forskellige studiedesign
–       Ordforklaringer
–       Forslag til opbygning af en forsøgsprotokol
–       Guidelines og anmeldelser

Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed under Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) har udgivet praktiske vejledninger til bl.a.:
–       manuskript-skrivning
–       ph.d.-studerende
–       udfærdigelse af en forsøgsprotokol

Yngre læger har lavet phdlæge.dk, som er en omfattende portal om overvejelserne før, under og efter en ph.d.

Health ved Aarhus Universitet har udgivet Standarder for Ansvarlig Forskningspraksis
“Som supplement til de netop godkendte fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet, har vi på Health udarbejdet et sæt standarder for ansvarlig forskningspraksis som særligt gælder for det sundhedsvidenskabelige forskningsfelt.
Standarderne skal støtte den enkelte forsker og forskergruppe på Health i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt gennemskueligt og troværdigt.”

World Health Organization (WHO) Research Ethics Review Committee (ERC)  har udgivet “A Practical Guide for Health Researchers” som bl.a. indeholder en beskrivelse af kriterier for et godt forskningsprojekt og anbefalinger til indholdet i en forsøgsprotokol, som bestemt er værd at læse.