skip to Main Content

Om YODA i Uddannelsesregion Nord.

Fredagsbarer:

I Nord afholdes løbende fredagsbarer for at styrke samarbejdet afdelingerne imellem – hold øje her på hjemmesiden og på Facebook.

Kursus i ortopædkirurgiske adgange:

Det populære kursus afholdes årligt i Århus. Omsæt teori til praksis når vi gennemgår de kirurgiske regioner på kadavere. Underviserne er speciallæger fra flere subspecialer.

Skadestuekursus:

Kurset henvender sig til medicinstuderende og de yngste læger. Vi gennemgår kroppen region for region og via cases behandler vi de hyppigste, de okkulte og de farlige skader som ses i skadestuen. Læs mere om kurset her.
Kontaktpersoner på afdelingerne i Nord

Holstebro:
Århus:
Silkeborg:
Horsens:
Viborg:    Jacob Beck
Randers:    Martin Nielsen
Aalborg:    Jan Duedal Rölfing

Region Nord
Tina Videbæk
nord@yngreortopaedkirurger.dk

X