skip to Main Content

Der er mange projekter, der ikke behøver finansiering. Har du et projekt, der kræver driftsmidler, penge til projektsygeplejerske, egen løn etc., så skal du finde de rette fonde til dit projekt. Nedenstående kan hjælpe dig til netop det. Når du skal skrive selve ansøgningen, så få hjælp af nogen, der har prøvet det før – det er ikke som at skrive en protokol. Helt generelt skal du sælge dit projekt dvs. du skal klart præsentere, hvad fonden får ud af at investere i netop dit projekt.

Chancen for at få tildelt fondsmidler til f.eks. et Ph.D. projekt er desuden størst, hvis du søger om midlerne før din vejleder eller afdelingsledelse skriver under på at være garant for finansieringen af projektet, hvilket indgår i ansøgning om optagelse som PhD. studerende.

Region Midt
Forskningsstøtteenheden i Århus administrerer researchfunding.net, hvor alle ansatte i regionen har mulighed for at blive brugere. Hjemmesiden indeholder en samling med masser af fonde at søge og enheden afholder også kurser i fondsansøgning.

Region Hovedstaden
Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) hjælper forskere i Region Hovedstaden med at finde vej til forskningsmidlerne.
Region Hovedstaden har også oprettet Finansieringsdatabasen som indeholder informationer om de offentlige og private finansieringsmuligheder, der er relevante for sundhedsforskning.

Region Sjælland
Pr. 1. januar 2013 blev Region Sjællands tre forskningsenheder samlet i én regional enhed Forskningsenheden Region Sjælland. Derudover har Region Sjælland købt adgang til Finansieringsdatabasen (se under Region Hovedstaden).

Region Nord
I Region Nord finder du hjælp til din forskning i Forskningens Hus ved Aalborg Universitetshospital. De har bl.a. Udgivet pjecen Fundraising for begyndere.
Derudover har Region Nord købt adgang til Finansieringsdatabasen (se under Region Hovedstaden)

Region Syd
Under Vejviseren for forskere i Syddanmark på Syddansk Universitets hjemmeside finder du adgang til støttefunktioner til brug ved udførelse af forskningsprojekter.
Fondsdatabasen Research Professional er Syddansk Universitets værktøj til at finde opslag og finansieringsmuligheder.
Som ansat ved SDU kan du få hjælp til at læse din ansøgning igennem ved Fundraiser kontoret.