skip to Main Content

Der er mange projekter, der ikke behøver finansiering. Har du et projekt, der kræver driftsmidler, penge til projektsygeplejerske, egen løn etc., så skal du finde de rette fonde til dit projekt. Nedenstående kan hjælpe dig til netop det. Når du skal skrive selve ansøgningen, så få hjælp af nogen, der har prøvet det før – det er ikke som at skrive en protokol. Helt generelt skal du sælge dit projekt dvs. du skal klart præsentere, hvad fonden får ud af at investere i netop dit projekt.

Følgende kan være en vejledning til at skrive en fondsansøgning:
Et par generelle huskere:

Husk projektet skal sælges/præsenteres som en faglig business case, det er ikke en videnskabelig artikel. Derfor skriv:

 • Sponsorcentreret
 • Fremtidsorienteret
 • Personligt/begejstring
 • Tilgængeligt sprog – bredere målgruppe
 • Med modtagers fordele ved at støtte projektet i centrum

Eksempel på en god opbygning:

 • Introduktion
  • Hvad er problemet?
  • Hypotese, formål
  • Hvad er nyt/innovativt?
  • Videnskabelige og samfundsmæssige perspektiver
 • Baggrund (Skitsere nuværende problemstilling, state of the art, kvalifikationer, tidligere arbejde på området, præliminære data, pilotforsøg – ikke for langt)
 • Metoder (Statistiske beregninger. Alle detaljer skal ikke med, det er ikke en protokol)
 • Praktisk gennemførlighed (introducer arbejdsstedet/gruppen, tilgængelige ressourcer mv.)
 • Forventede resultater og formidling af disse (både videnskabelig og populærvidenskabelige), hvordan vil opnået viden blive omsat til praksis?
 • Tids- og aktivitetsplan (gerne med gantt-diagram)
 • Etiske aspekter

Hvor kan man søge?

Offentlige: Regionerne har gerne en sundhedsvidenskabelig forskningsfond/pulje, som kan søges. Ligeledes har flere hospitaler en forskningspulje. Disse har ofte en lavere beløbsramme en de større private puljer, og er som regel lettere at få fingrene i. Der kan findes yderligere information på regionernes og hospitalernes medarbejder portaler/hjemmesider.

Private: Der findes flere mindre private legater/fonde, oprettet af privat personer for at støtte specifikke områder. Disse kan som regel findes via: https://www.legatbogen.dk/. Derudover har flere store virksomheder fra medicinalindustriet puljer som kan søges. Dette gælder bl.a. Novo Nordisk Fonden og Lundbeck Fonden. Disse har som regel en større beløbsramme (fra nogle 100.000 til flere mio.). Ofte skal det din vejleder (professor/lektor), der ansøger disse fonde om midler.

Interesseorganisation/foreninger: Flere interesseorganisationer og patientforeninger har oprettet puljer, som støtter forskning indenfor for hver deres område (eks. Gigtforeningen, som støtter gigtforskning). Så undersøg gerne om en organisation indenfor dit forskningsområde har en pulje der kan søges.

Chancen for at få tildelt fondsmidler til f.eks. et Ph.D. projekt er desuden størst, hvis du søger om midlerne før din vejleder eller afdelingsledelse skriver under på at være garant for finansieringen af projektet, hvilket indgår i ansøgning om optagelse som PhD. studerende.