skip to Main Content
YODA’s populære kursus i kirurgiske adgange på kadavere afholdes i både ØST og NORD. Kurset henvender sig til alle med interesse i at styrke den basale viden indenfor bevægeapparatets anatomi og praktiske udførsel af de mest anvendte ortopædkirurgiske adgange. Kurset vil især være relevant for 1.års-kursister, introduktions- og KBU-læger med interesse i den ortopædiske kirurgi. Formålet med kurset er træning i nogle af de mest anvendte adgange og kurset afholdes over to hverdage.

Undervisningen foregår som regel i hold à 4 kursister pr. kadaver. Der laves en kort gennemgang af de enkelte adgange forud for hvert modul. Det forventes at kursisterne har sat sig grundigt ind i de relevante adgange på forhånd, og der tages udgangspunkt i Hoppenfeld & deBoer 4. udgave.

Hold øje med yngreortopædkirurgers hjemmeside eller facebook-side for opdatering omkring næste kursus.

Eksempel på tidligere program.

Adgange dag 1:

1: Anterior adgang til Radius, dorsal adgang til Radius, Carpal-tunnel, samt spring finger og UCL-reinsersion.

2: Instrumentlære og håndtering

3: Posterolateral adgang til hofteled, inkl. proximal adgang til femur-marvsøm og lateral adgang til DHS. Anterior adgang til skulder samt clavikel.

4: Posterior adgang til Ulna og albueled. Femuramputation.

Adgange dag 2:

5: Fasciotomi på crus, anterolateral og anteromedial adgang til proximale Tibia.

6: Senesutur – teknikker

7: Lateral, medial og posterolateral adgang til ankelledet og evt. Achillessene-suturering.

8: Pleuradrænanlæggelse og opsamling, valgfrie adgange eller det man ikke nåede.

Der er afsat rigeligt tid til alle adgange. Derfor skal hver kursist forberede minimum 2 valgfri adgange på ekstremiteter. Kursisterne fordeles med 4 personer pr. kadaver. Læseliste og mødested fremsendes inden kursusstart.

KALENDER

juni

No Events

juli

No Events

August

No Events

September

No Events