skip to Main Content

YODA står for Yngre Ortopædkirurger DAnmark.
Foreningens formål er:

“At styrke det ortopædkirurgiske speciale ved at virke til
gavn for yngre ortopædkirurger, herunder at varetage deres faglige, forskningsmæssige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser.

YODAs profil

YODA er en forening for yngre ortopædkirurger, yngre læger og medicinstuderende med interesse for ortopædkirurgi. Den samler læger på tværs af regioner og uddannelsesniveau i et fagligt og socialt netværk. Foreningen arbejder for at forbedre uddannelsen for primært intro- og hoveduddannelseslæger i ortopædkirurgi. Vi arbejder for at rekruttere læger til specialet blandt medicinstuderende og KBU-læger ved udbud af specialerelevante kurser og arrangementer. Vi understøtter kollegiale netværk både regionalt ved afholdelse kurser og sociale arrangementer samt nationalt ved ét større årligt møde. YODA er repræsenteret i diverse udvalg, herunder uddannelsesudvalget i Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) og i de regionale uddannelsesråd. Vi uddeler årligt uddannelsesprisen, ”Den Gyldne YODA”, samt ungdomsforskerprisen, ”YODA Best Paper”, ved den årlige DOS-kongres. Vi udsender nyhedsbreve med relevant info til vores medlemmer og vi arrangerer karrieredage på universiteterne for at rekruttere kommende læger til vores fantastiske speciale. YODA er en selvstændig organisation og økonomisk uafhængig af DOS. Den eksisterer i kraft af medlemmernes engagement og der er kort fra idé til handling. Arbejdet i YODA defineres af den siddende bestyrelse og omfatter følgende arbejdsområder: Uddannelse, Forskning, Kursusvirksomhed, Rekruttering og Netværk

Historien om Yngre Ortopædkirurger Danmark

YODA blev stiftet på DOS mødet i 2010 og rundede 350 medlemmer i 2016. Se gældende vedtægt her. Initiativet til YODA blev taget i foråret 2010 af fire yngre ortopædkirurger (Naja Bjørslev, Jakob Klit, Kristoffer Barfod og Peter Toft Tengberg).

Med venlig hilsen
Yngre Ortopædkirurger Danmark