skip to Main Content
Nyhedsbrev – Januar 2024

Nyhedsbrev – Januar 2024

Kære medlemmer.

Starten på det nye år er gået og vi er i bestyrelsen allerede i gang med, årets kommende arrangementer til jer!
Vi planlægger allerede annoncering af nye kurser i februar måned, men indtil videre har vi følgende klar til jer!

YODAs Forårsmøde:

Sæt kryds i kalenderen – Få købt billetten. YODAs forårsmøde 2024 afholdes 31. Maj 2024 i Odense. Årets tema vil være: ”Femurfrakturer” og de ansvarlige for mødet har planlagt et godt program. Igen i år vil være spændende workshops med følgende tema: “Basal Osteosyntese”, “Den basal hofte”, Den avanceret hofte”, “Nailing” og “Periprostetiske frakturer”. Når den “faglige del” af mødet er slut vil, der være fis og ballade med fest og farver.

Vi håber at alle yngre ortopædkirurger vil deltage i en givende og spændende dag.

Tilmeldingen åbner 12 Februar 2024.

Læs mere om forårsmødet her

Region Syd:

Skadestuekurset som afholdes d. 20-21 marts 2024 i Odense. Kurset er en gennemgang af de hyppigste forekomne skader som man ser i en skadestue. Kurset henvender sig til nye læger/stud.med’er i specialet, som skal passe en skadestue indenfor kort tid. Kurset giver god mulighed for refleksion og overvejelser så man står bedre rustet til sin første vagt!

Tilmeldingen er åbent nu!

Læs mere om skadestuekurset her

Region Øst:

Ortopædkirurgiske adgange afholdes d.15-16 maj 2024 i Århus grundet nogle udfordringer på Panum. Programmet vil være det samme som tidligere og underviserne vil være fra Øst. Husk at billetterne til dette kursus forsvinder hurtigt!

Tilmeldingen åbner 5. Februar 2024 kl 20.00.

Læs mere om kurset her

DOT:

DOTs årsmøde afholdes d. 4-5 april 2024 på Vejle Fjord. Temaet i år vil være:” Pediatric Fractures”.
Programmet er spændende sammensat med undervisere fra det børneortopædkirurgiske speciale fra hele landet.

Læs mere om DOTs årsmøde her