skip to Main Content

Information om afdelingerne

Det er stor forskel på måden afdelingerne rundt om i landet bidrager til uddannelse af deres yngre læger. Afdelingernes uddannelses tilbud er også under konstant forandring. Hvis du ønsker information om de enkelte afdelingers uddannelses miljø/tilbud så kan inspektørrapporterne fra sundhedsstyrelsen, være rigtig fint at læse. Derudover opfordre vi til at du spørger andre uddannelseslæger på den pågældende afdeling om hvordan forholdene er aktuelt. Du er velkommen til at bruge YODAs facebook side som netværk til at få kontakt til andre uddannelseslæger.

Apps og e-larning

AppsPrisDownloads via
Anatomi
Visible body$http://www.visiblebody.com/index.html
3D4medical$http://applications.3d4medical.com/apps_home
Undersøgelser
Core – Clinical $Android
Core – Clinical $Itunes
Operationsregistrering
Surgical Logbook$Itunes
Surgeon Logbook $http://www.surgeon-logbook.com/mobile-app/
Surgeons’s LogbookGratisAndroid
Akademisk, diverse
JBJS reviewGratis*Itunes
JBJS imageQuizGratis*Itunes
Scholarley (mendeley)GratisAndroid
Diverse
Akut barn (fra RH)GratisAndroid
Akut barn (fra RH)GratisItunes
Akut smerte (fra RH)GratisAndroid
Akut smerte (fra RH)GratisItunes
AO Surgery ReferenceAO ClassificationGratishttps://aotrauma.aofoundation.org/Structure/education/self-directed-learning/mobile-apps/Pages/mobile-apps.aspx#null
Dia/OP-koderGratisAndroid
LægehåndbogenGratishttps://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/om-laegehaandbogen/hent-laegehaandbogens-app/
MedcalcGratisItunes
Medicin.dkGratishttp://pro.medicin.dk/
MedicintjekGratishttps://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/find-medicin/medicintjek-mobil-app
MyATLS$**http://www.myatls.com/
NBV (Fra Dansk Kardiologisk Selskab (DCS))Gratishttp://www.cardio.dk/
Produktinfo
Depuy SynthesGratisItunes
*For full access kræver det subscription
**gratis hvis man har bogen

Se i øvrigt http://toporthoapps.com/ for inspiration til flere apps.