skip to Main Content

Vinderen af den Gyldne YODA 2019

Uddannelsesansvarlig overlæge Lone Kirkeby, Ortopædkirurgisk afdeling, Hopsitalsenheden Vest, Hostebro Sygehus

Den gyldne Yoda 2019 gik til Lone Kirkeby efter en flot indstilling fra yngre læger fra Holstebro, Hospitalsenheden Vest. Lone har som uddannelsesansvarlig overlæge fået gjort kompetencevurdering til en del af arbejdsgangen og har generelt løftet uddannelsesniveauet markant på afdelingen. Blandt andet ved hjælp af aflastning af intro- og hoveduddannelseslæger i mellemvagtslaget hvilket har givet mulighed for superviserede operationer på akutlejet samt øget mulighed for supervision ved at fordoble antal elektive operationsdage for HU-læger. Ydermere har afdelingen under Lone fået indført dobbeltbemanding af speciallæger på operationslejerne i dagtiden når hoveduddannelseslægerne går bagvagt på afdelingens anden matrikel, Herning.

I Yoda vil vi gerne anerkende Lones bidrag til at få komptencevurderingen gjort til en del af arbejdsgangen og på trods af besparelser og begrænset økonomi, har hun effektivt øget muligheden for supervision blandt afdelingens yngre læger.

Interview med Lone Kirkeby, klik her

Vinderen af den Gyldne YODA 2018

Uddannelsesansvarlig overlæge Rasmus Nielsen, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital

Rasmus har været en med til at vende en afdeling med et kritisabelt uddannelses miljø til en meget velansøgt afdeling, hvor uddannelses af mellemvagtslaget stor højt på dagsordenen. Ændringerne til dette blev blev startet af Henrik Grønborg, daværende UAO, men Rasmus har været med til at føre afdelingen helt i mål og bliver ved med at presse på for bedre uddannelse trods det gode rygte.

Interview med Rasmus Nielsen, klik her

Vinderen af den Gyldne YODA 2017

Uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Jakobsen, Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Thomas Jakobsen træder flot ind på scenen blandt de tidligere års vindere af den gyldne YODA.
Som den 7. vinder af den gyldne YODA har Thomas gjort sig bemærket, som uddannelsesansvarlig overlæge på Aalborg Universitetshospital, ved at have hævet uddannelsestilbuddet markent. Dette har resulteret i en afdeling med et godt ry blandt de yngre læger.
Under Thomas er de yngre læger blevet tildelt sektorer hvor de kan opnå relevante kompetencer inden for den pågældende sektor. Dette er kombineret  indførslen af et ekstra vagtlag til varetagelse af skadestuefunktionen, hvilket har frigjort tid til uddannelse i de pågældende sektorerer.

Vi finder det i uddannelsesudvalget meget positivt at Thomas har formået at prioritere uddannelse trods de evige produktionskrav, samt med få virkemidler at kunne sætte rammerne for uddannelsen.
Der vil i løbet af december kunne læses et kort interview med Thomas omkring hans tanker om den ortopædkirurgiske uddannelse samt tiltage på hans afdeling.

Vinderen af den Gyldne YODA 2016

Ledende overlæge Steen Asmus Schmidt, Ortopædkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus

Steen Asmus Schmidt vandt årets gyldne YODA med en flot nominering fra alle yngre læger på afdelingen. Steen har gennem en årrække fået skabt et dagligt fokus på uddannelse trods de stadigt skrappere økonomiske krav til afdelingen.  Yngre læger har nu tandemambulatorier og uklassificerede stillinger tildeles en vejleder, der holdes møder hver 3. onsdag for yngre læger hvor uddannelsen diskuteres. Dette er kun få eksempler på tiltag som Steen sammen med de yngre læger har fået iværksat. Steens engagement læses tydeligt ud fra nedenstående uddrag af indstillingen:
“Steen er en leder, der er meget nærværende. Døren står selvfølgelig altid åbent, men ser Steen os ude på gangen, er han tit ude for at høre hvordan det går. Han ved præcist, hvem alle er, hvor man er og er altid støttende. Han uddeler meget gerne ansvar, så man som yngre læge for lyst til at medvirke til en bedre uddannelse på afdelingen. Vi har endnu ikke oplevet, at Steen siger nej – heller ikke hvis det koster penge. Således fik vi sidste år indført 3 timers møde. Steen inviterer alle yngre læger hjem til ham, og der sørges for eksterne vikarer, så alle kan deltage. I 3 timer kan vi diskutere uddannelse på afdelingen, hvorefter vi sætter os nogle mål, vi gerne vil arbejde med det næste år.”

YODA har stillet Steen nogle få spørgsmål omkring hans tanker omkring uddannnelsen af yngre ortopædkirurger. Hans svar kan du læse HER eller i vores nyhedsbev fra november.

Vinderen af Den Gyldne YODA 2015

Uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Brandi Bloch, Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Hospital

Thomas Brandi Bloch har været nomineret 4 år i træk til den gyldne YODA. Dette viser hvor værdsat hans arbejde er. Han er et tydeligt eksempel på den store betydning som mesterlæren har for ortopædkirurgien.

I årets indstillingen stod blandt andet:  “For få år siden stod ortopædkirurgisk afdeling i Slagelse ikke øverst på ønskelisten hos særlig mange ortopæddoktorer in spe. Rygterne gik om et hidsigt vagtrul, rod i vagtlagene og tyndt operationsprogram med meget ”assistent-kirurgi”.
Så blev posten som uddannelsesansvarlig overlæge overtaget – og der kom andre boller på suppen.  Uddannelse, mellemvagtsbaseret kirurgi, supervision og spiseligt vagtrul kom på menuen mens gammeldags vaner og udtrættede rutiner blev rettet op. På få år er Slagelse ort kir blevet et sted man som prækursist søger til for at blive pudset af inden HU-ansøgningen. Du står dagligt i første linje til operationer og er altid superviseret af en kompetent supervisor. Har du vagten, opererer du efter kl. 15 – igen med bagvagten som supervisor.”

Desuden har Thomas formået at skabe en afdeling, som de sidste 2 år er blevet evalueret, som den næstbedste og den bedste blandt de studerende i region syd.

Vinderen af den Gyldne YODA 2014

Ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers.

I indstillingen stod blandt andet:  “Jacob Stouby Mortensen på enestående måde har skabt en afdeling, hvor vi taler om fornyelse og ikke besparelse. Vi taler om, hvad vi ønsker, og ikke hvad vi skal skære ned på. Jacob har skabt en dynamisk afdeling med uddannelse og kvalitet i højsædet, et fantastisk arbejdsmiljø, og Ortopædkirurgisk Afdeling i Randers er nu et yderst populært og attraktivt sted at få sin speciallægeuddannelse.”

Vinderen af den Gyldne YODA 2013

Uddannelsesansvarlig overlæge Michael Brix, Odense Universitets Hospital

Vinderen er ikke til at overse. Han har fået en hel stribe uafhængige indstillinger fra YODAs medlemmer. Han er en markant skikkelse med stor lidenskab for uddannelse. Top engageret. Idegenerator. Smittende med sin energi, evner og vilje til at lave god uddannelse og praktisere og formidle evidens baseret ortopædkirurgi, primært traumatologi. Både lokalt og nationalt.

Jeg vil ikke nævne alle hans meritter indenfor uddannelse for der er mange. Men fremhæve den indstillingerne til prisen har været fokuseret omkring, nemlig…

Har han været ansvarlig for det specialespecifikke kursus i traumatologi de sidste par år, hvor han har formået at tilrettelægge et fantastisk kursus – der er det mest roste blandt kursisterne, fordi der leveres ekstraordinær god undervisning, med fagligt præcist og relevant indhold, med velvalgte undervisere, i en dynamisk undervisningsform. Beundringsværdig indsats og meget værdsat af os yngre ortopædkirurger. Han har skabt et kursus koncept der bør udbredes til samtlige specialespecifikke kurser.

Han er ikke til at stoppe og vi håber ikke vi har set det sidste til ham. Vi håber han fortsætter sit dedikerede arbejde for at forbedre vores uddannelse og fortsat vil dele masser viden, erfaring, engagement og kærlighed ud hvor han færdes.

Vinderen af Den Gyldne YODA 2012

Uddannelsesansvarlig overlæge Susanne Mallet, ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus

Susanne Mallet har været uddannelsesansvarlig overlæge på Ortopædkirurgisk afd. Køge i knap 3 år. I den periode har afdelingen forandret sig fra en ren produktionsafdeling til en uddannelsesorienteret produktionsafdeling. Susanne har indført et struktureret introduktionsprogram, indført License to drill – et værktøj til struktureret evaluering af operationerne for de uddannelsessøgende inkl. mål for udvikling og forbedring. Og har sikret sig at værktøjet rent faktisk bruges. Hun har ligeledes udviklet en kommunikationslogbog for at blive bedre til at kommunikere med patienter i ambulatoriet, som skal implementeres i efteråret 2012. Endvidere bruges de uddannelsessøgendes uddannelsesplaner aktivt. For at bedre forskningsmiljøet – og forskertræning – på afdelingen har Susanne oprettet faste forskningsmøder, hvor forskningsinteresserede yngre læger kan få hjælp til at komme igang med et projekt. Med hende som uddannelsesansvarlig overlæge er afdelingen blevet årets højdespringer i 2011 i inspektorordningen. Mest af alt er der på hele afdelingen en rigtig god stemning omkring uddannelsen og Susanne har en stor del af æren for det.
Samlet er Køge blevet et rigtigt godt sted at være uddannelsesøgende og det vurderer vi skal premieres.

Vinderen af Den Gyldne YODA 2011

Uddannelsesansvarlig overlæge Claus Ol Hansen, Artroskopisk Center Amager

Valget er faldet på en uddannelsesansvarlig overlæge  i en elektiv artroskopiskenhed som har omsat 6 ugers fokuseret ophold til en decideret artroskopiskuddannelse. Det klare uddannelsesprogram med konkrete mål, pensum og afsluttende prøve hjælper kursisten og afdelingen til at være motiveret og fokuseret og sikrer at alle kursister opnår de nødvendige kompetencer. Med sit engagement og gode humør er modtageren af prisen en daglig inspirator –både for kursister og vejledere, således at alle yder deres bedste for at skabe en god uddannelse.