skip to Main Content
Læring af tekniske færdigheder – 4-trins modellen

Læring af tekniske færdigheder er en stor del af vores uddannelse idet det omfatter alle de ”håndværksmæssige” dele af arbejdet.

Traditionelt foregår supervision og oplæring af tekniske færdigheder sporadisk – og meget foregår ved learning by doing og trial&error, hvor vejlederen blot retter den uddannelsessøgende når der begås ”fejl”.

Men oplæringen kan være mere effektivt. Peyton, en almenkirurg, udviklede i slutningen af 1990’erne en ganske simpel og effektiv metode til oplæring i tekniske færdigheder – den såkaldte ”4-trins model”.

Modellen fungerer ideelt på simple procedurer, som udføres mange gange, men kan med modifikationer også anvendes til oplæring i mere komplekse kirurgiske procedurer.

Trin 1

Demonstration af færdigheden med normalt tempo med ingen eller sparsom forklaring

Trin 2

Gentagelse af færdigheden med fuld forklaring og den uddannelsessøgende opfordres til at stille spørgsmål.

Trin 3

Supervisor demonstrerer færdigheden en 3. Gang, hvor den uddannelsessøgende forklarer hvert trin og bliver udspurgt om kritiske punkter. Supervisor kommer med nødvendige korrektioner. Dette trin kan gentages gentagne gange til supervisor vurderer at den uddannelsessøgende forstår indgrebet.

Trin 4

Den uddannelsessøgende udfører færdigheden under tæt supervision og beskriver hvert trin inden det tages

Den uddannelsessøgende udfører færdigheden under tæt supervision og beskriver hvert trin inden det tages

I vores hverdag springer vi som trin 2-4 over og forventer at den uddannelsesøgende direkte kan udføre færdigheden tilfredsstillende.

I den klinisk hverdag vil det være svært at gennemføre alle disse trin, idet man ikke laver 6 hoftealloplastikker i træk til at komme godt igennem alle trin.

I stedet kan trin 1 og 2 erstattes af video eller blot verbal beskrivelse af trinene i en operation, hvor trin 1 er den helt kortfattede beskrivelse og trin 2 en detaljeret beskrivelse med begrundelse for udførelsen af hvert trin. Trin 3 kan være den aktuelle operation eller den uddannelsessøgende skal fortælle supervisor nøjagtig hvordan operationen udføres.

Trin 4 skal selvfølgelig gøres i praksis.

Se i øvrigt: http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/teaching-clinical-skills/teaching-and-learning-practical-skills