skip to Main Content

YODA ønsker at afholde de kurser som vi synes mangler i vores uddannelse både i KBU, Introuddannelsen og Hoveduddannelsen.

For at kunne skabe kurser på højt fagligt niveau, til lavest mulige priser arbejder alle ulønnet, inkl. underviserne. Til gavn for vores medlemmer og patienterne bidrager vi derved til at hæve det faglige niveau i ortopædkirurgien.

Generisk Viagra finns i 25, 50 och 100 mg tabletter. Använd tjänsterna i onlineapotek i Sverige https://minapotensmedel.com/kopa-viagra-generisk-sakert för att köpa Viagra utan recept med snabb leverans.

Herunder kan du læse om YODAs udbud af kurser, kig ind løbende da denne side løbende opdateres med nye tilbud landet over.

YODAs Skadestuekurser

Kurset henvender sig til nye læger og medicinstuderende i Skadestuen og FAM.
Formålet er at komme omkring både de oplagte, de okkulte, de praktiske, de hyppige og de alvorlige problemstillinger, der opstår på en skadestuevagt. Kurset er nu landsdækkende og udbydes 2 gange årligt i Århus, Kolding og København.

Det skal bemærkes, at kurset ikke er et praktisk undersøgelseskursus. For hver behandlingsregion gennemgås flere forskellige patientcases, hvor mulige undersøgelses- og behandlingsstrategier diskuteres.

Læs mere om Skadestuekurserne

YODAs Kursus i Ortopædkirurgiske adgange

Kurset henvender sig til alle med interesse i at styrke den basale viden indenfor bevægeapparatets anatomi og praktiske udførsel af de mest anvendte ortopædkirurgiske adgange.

Kurset vil især være relevant for kursister, introduktionslæger og KBU-læger med interesse i den ortopædiske kirurgi.

Læs mere om kurset i Nord (Århus)
Læs mere om kurset i Øst (København)

KALENDER

juli

No Events

August

No Events

September

No Events

YODAs Kursus i Basal Klinisk Ultralyd

UL kurset er nyt i YODA regi og afholdes første gang i 2015. Det henvender sig primært til KBU og Introlæger men er åbent for alle der gerne vil lære lidt omkring basal UL teknik.

Fokus kommer til være på kendskab til den bagvedliggende UL fysik samt betjening af de typiske funktioner på apparaterne men kursisterne kommer også til at lære at udføre en en scanning af hhv. knæ og skulder.

Læs mere om UL kurset

YODAs Forskningskursus

Kurset henvender sig til alle der går rundt med en forsker i maven, har en idé eller allerede er i gang med et projekt.
På kurset kommer vi bl.a. rundt om opbygningen af en protokol, litteratursøgning, data-indsamling og -behandling, hvilke overvejelser du bør gøre mht. statistik og mange af de irriterende fejl som andre har begået før dig og du derfor ikke behøver at gentage.

– Læs mere om Forskningskurset

Kurser under YODAs Forårsmøde

YODAs Forårsmøde er årets største begivenhed for yngre ortopædkirurger i Danmark. Hvert år tilbydes YODAs medlemmer en række kurser. Lørdagens kursusdag afvikles i fire parallelle spor for forskellige uddannelsesniveauer.

–  Læs mere om YODAs Forårsmøde

For yderligere information, skriv til kursusansvarlig på kursus@yngreortopaedkirurger.dk