skip to Main Content
Oktober 2020

Oktober 2020

Generalforsamlingen afholdt i god ro, orden og afstand!!!!

Tak til alle der deltog.

YODA har fået ny bestyrelse:

Formand: Sabine Simonsen
Næstformand: Paul-Alte Le Fevre Roy
Kasserer: Mathias Gregersen
Uddannelsesansvarlig: Casper Grønbæk
Forskningsansvarlig: Salamah Eljaja
Webmaster: Michael Houlind Larsen
Kursusansvarlig: Annie Kastrup
Forårsmødeansvarlig Cæcilie West Guldbrandsen
Regionsansvarlige:
Nord: Anne Schultz
Syd: Kia Hansen
Øst: Anna Mi Skov
Supleant: Jepper Linander Henriksen


Den Gyldne YODA 2020

DGY blev tildelt Ortopædkirurgisk afdeling , Regionshospitalet Randers for deres fælles indsats for at fremme uddannelsen af yngre læger på afdelingen. På trods af den pressede økonomi har denne afdeling prioriteret uddannelse som en del af driften. De har indført flere uddannelsesdage for yngre læger samt har fokus på supervision i akut modtagelsen, ambulatoriet samt på operationsstuerne. I indstillingen er der beskrevet at man som yngre læge føler sig som en vigtig del af afdelingen og at man aldrig føler sig alene uden et sikkerhedsnet. Denne prioritering i en presset tid gør at afdelingen vinder dette års DGY


YODAs ungdomsforskerpris 2020

Vinderen af årets ungdomsforskerpris har på ingen måde været en let opgave! Et uvildigt ekspert panel af 4 forskningsaktive yngre ortopædkirurger endte med stemmelighed og det har været nødvendigt med en 5 vurdering for at finde den endelige vinder.
Vinderen er et yderst veludført studie, som klart og koncist formidler resultaterne af et RCT med hele 5 års follow-up af RSA målinger på 2 forskellige inlays til hybrid TKA . Vinderen af YODA best paper 2020 er Johan Torle med abstractet “Less Polyethylene Wear in Monobloc compared to Modular Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene Inlays in Hybrid Total Knee Arthroplasty: A 5-year Randomized Radiostereometry Study”