skip to Main Content
Nytårstale 2023

Nytårstale 2023

Kære medlemmer!

2023 har været et år i rivende udvikling. Vi har blandt andet budt hele 3 nye kurser velkommen, nemlig et (genopstået) Røntgenkursus, et Sårkursus samt et Rygkursus. Alle kurser har været velbesøgte og enormt godt evalueret. Indtil nu har kurserne primært været udbudt i Region Øst men forhåbningen for 2024 er at brede dem ud på landsplan. Grundet udfordringer med at skaffe tilstrækkelige kadavere på Panum rykker kurset ’YODAs Kirurgiske Adgange Øst’ til Aarhus i 2024, derfor vil der afholdes 2 kurser på AUH i hhv. foråret og efteråret. Første kursus ligger 15-16.maj.

2023 bød også på selvfølgelig også på YODAs Forårsmøde der for 3 år i træk blev afholdt på Frederik Vis Hotel i Odense. Årets tema var multitraume med workshops blandt andet om damage control kirurgi, bækken-, ryg- og åbne frakturer. Evalueringerne var som sædvanlig overvejende positive og vi i bestyrelsen vil gerne takke jer for den gode feedback der er med til at sikre at Forårsmødet bliver endnu bedre. Allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen 31.maj 2024 hvor vi igen afholder YODAs Forårsmøde. Temaet i år bliver FEMUR og vi kan næsten ikke vente med at præsentere jer for programmet. Tilmeldingen åbner i februar.

2023 har også været et år hvor YODA har fået nye internationale samarbejder. YODA deltog sammen med DOS i NOF spring meeting i København og ud af det opstod et ønske om en session for yngre ortopædkirurger og en mulig grundlæggelse af et ’Young NOF’. Desuden er vi meget stolte over at vores Næstformand Christina Frölich Frandsen er valgt ind i EFORTs bestyrelse som Young Member at Large. EFORT kongressen afholdes i Hamborg 22-24. maj 2024 og NOF kongressen afholdes i Rotterdam 12-14 juni 2024. Hjemmesiden trænger til et løft og det arbejdes der på løbende. I 2023 er vores ’forskningsfane’ blevet helt opdateret og har fået et fantastisk nyt interaktivt kort så du kan finde alle forskningsansvarlige ortopædkirurger i hele Danmark! Derudover kan du læse mere om YODA puljen du kan søge til sociale formål på din afdeling.

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak for i år. Til generalforsamlingen takkede vi Casper Grønbæk, der har siddet som uddannelsesansvarlig og som YODAs repræsentant i UDDU, for det fantastiske stykke arbejde han har udført. Dette skal nu overtages af Martin Hochheim som overtager posten sammen med ny forkvinde i UDDU og tidligere YODA bestyrelsesmedlem Katrine Borum. Vi er meget spændte på at se hvad det samarbejde bringer.

YODA vokser stadig, både i ambitioner men også i deltagerantal. I 2024 vil vi derfor også arbejde stærkt videre på, at de uddannelsestagende fortsat kan være med til at sætte præg på deres uddannelse. Vi glæder os til at se jer på gangene og til kurserne i det nye år!
Tak for et rigtig godt 2023 og på gensyn i 2024.

Fuck bagkanten og Gud bevare Ortopædkirurgien.

Cecilie West Guldbrandsen, Formand for YODA.