skip to Main Content
Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i YODA 2023

Sted: Scandic Falkoner

Tid: Onsdag den 15. november 2023 kl. 18.15-20.00

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved generalforsamlingen. Aftensmad og drikkelse er gratis for alle YODA medlemmer, men tilmelding kræves senest den 6. november 2020 på: www.yoda.safeticket.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
 6. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent
 7. Personvalg: Formand, forårsmødeansvarlig og web/nyhedsbrevsansvarlig vælges for en 2-årig periode i lige år. Kasserer og uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årig periode i ulige år. Øvrige personvalg er for en 1-årig periode.
  1. Formand (ikke på valg)
  2. Næstformand (på valg, genopstiller)
  3. Kasserer (på valg, genopstiller)
  4. Uddannelsesansvarlig (på valg, ønsker ikke genvalg)
  5. Forskningsansvarlig (på valg, genopstiller)
  6. Kursusansvarlig (på valg, ønsker ikke genvalg)
  7. Web/Nyhedsbrevsansvarlig (ikke på valg)
  8. Forårsmøde/Industriansvarlig (ikke på valg)
  9. Regionsansvarlig – Nord (på valg, genopstiller)
  10. Regionsansvarlig – Syd (på valg, ’genopstiller’)
  11. Regionsansvarlig – Øst (på valg, genopstiller)
  12. Suppleant 1 (på valg, genopstiller)
  13. Intern revisor
  14. Ekstern revisor
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til fu@yngreortopaedkirurger.dk senest den 31. oktober 2023.  Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag vil blive udsendt senest en uge før generalforsamlingen.

Personvalg sker ved opstilling på dagen. Bestyrelsen ser dog meget gerne at man fremsender et motiveret valgoplæg senest 31. oktober på fu@yngreortopaedkirurger.dk (gerne indeholdende billede). Valgoplæg vil blive uploadet til hjemmesiden inden Generalforsamling 2023.

Tilmelding dig her