skip to Main Content
Indkaldelse Til Ordinær Generalforsamling I YODA 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i YODA 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i YODA 2022

Sted: DOS Kongressen 2022
Tid: Onsdag den 16. november 2022 kl. 15.30-16.45

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved generalforsamlingen.

Tilmeld dig her

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Valg af referent
  • 3. Bestyrelsen beretning
  • 4. Indkomne forslag
  • 5. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
  • 6. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent
  • 7. Personvalg: Formand og web/nyhedsbrevsansvarlig vælges for en 2-årig periode i lige år. Kasserer og uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årig periode i ulige år. Øvrige personvalg er for en 1-årig periode

a. Formand (på valg, genopstiller ikke)
b. Næstformand (på valg, genopstiller ikke)
c. Kasserer (ikke på valg)
d. Uddannelsesansvarlig (ikke på valg)
e. Forskningsansvarlig (på valg, genopstiller)
f. Kursusansvarlig (på valg, genopstiller)
g. Web/Nyhedsbrevansvarlig (på valg, genopstiller)
h. Forårsmøde/Industriansvarlig (på valg, genopstiller ikke)
i. Regionsansvarlig – Nord (på valg, genopstiller)
j. Regionsansvarlig – Syd (på valg, genopstiller ikke)
k. Regionsansvarlig – Øst (på valg, genopstiller)
l. Suppleant 1 (på valg, genopstiller ikke)
m. Intern revisor
n. Ekstern revisor

  • 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til fu@yngreortopaedkirurger.dk senest den 28. oktober 2020. Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag vil blive udsendt 2 uger før generalforsamlingen.
Personvalg sker ved opstilling på dagen. Bestyrelsen ser dog meget gerne at man fremsender et motiveret valgoplæg senest 28. oktober på fu@yngreortopaedkirurger.dk (gerne indeholdende billede). Valgoplæg vil blive uploadet til hjemmesiden under Generalforsamling 2022

Tilmeld dig her