skip to Main Content
Nyhedsbrev – September 2016

Nyhedsbrev – September 2016

Bestyrelsesarbejdet i YODA

Alle YODA medlemmer vil snarest modtage en indkaldelse til ordinær generalforsamling. Jeg vil gerne opfordre medlemmer som har overvejet at bidrage med arbejdet i YODA til at stille op til bestyrelsen. Ved seneste generalforsamling var der fredsvalg til alle bestyrelsesposter og det ville være fedt hvis flere kandidater stillede op. YODAs bestyrelse skulle gerne repræsentere alle yngre ortopædkirurger, både på tværs af landet og uddannelsesniveau.
Som bestyrelsesmedlem i YODA kommer du selvfølgelig til at arbejde med udvikling og afholdelse af kurser og arrangementer, herunder vores forårsmøde. Du får indflydelse på din egen uddannelse gennem repræsentanter i de regionale uddannelsesråd og uddannelsesudvalget under DOS. Du skaber kontakter til DOS’ bestyrelse og udvalg, studenterforeninger, industrien, FORTE og en masse andre interessenter. Du får et netværk på tværs af landet og uddannelsesniveau som du kan bruge i mange år fremover. Og til sidst men ikke mindst en masse samvær med ligesindede kollegaer, både organisatorisk, fagligt og socialt.
Har du idéer til bestyrelsens arbejde er de meget velkomne også selvom du ikke ønsker at være medlem af bestyrelsen. Der er rig mulighed for at engagere sig på et niveau som ens egen tid tillader fx som medlem af et af YODAs udvalg eller underviser på de mange kurser.
Kontakt et medlem af bestyrelsen hvis du er i tvivl om du skal stille op eller har spørgsmål til bestyrelsens arbejde. Jeg glæder mig til at se så mange som muligt til generalforsamlingen.

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark


Generalforsamling

HUSK! Ordinær generalforsamling onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 17.00-19.00. Adressen er Islands Brygge 57, 2300 København S. Efter generalforsamlingen er der middag og fest på YODAs regning, men deltagelse kræver tilmelding på https://yngreortopaedkirurger.dk/shop/yodas-ordinaere-generalforsamling-2016-middag/ Vel mødt!


Uddannelsesudvalget

Så nærmer vi os deadline for nomineringer til den gyldne YODA. Deadline er den 3. oktober.
Så hvis har nogen i tankerne, der absolut har fortjent denne pris, så send din nominering til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

Vi ses til DOS kongressen!


Nyt fra Forskningsudvalget

Vi har afholdt YODA Forsknings Webinar med stor succes. Vi synes det er en nem og tilgængelig måde at afholde kurser på, uden det kræver fri fra arbejde og en masse pendleri.
Vi har  i udvalget fået blod på tanden og ser frem til afholdelse af flere Webinars!

Submission til året EFORT Kongress er åbnet med deadline søndag den 13. November kl. 23.59!


DIMS foredrag om Hjertesygdom og Træning

Foredrag med triatlet Thorbjørn Sindballe & hjertelæge Lars Juel Andersen. Se mere her: https://yngreortopaedkirurger.dk/kalender/dims-foredrag-om-hjertesygdom-og-traening/


YODA lokalt


Øst

YODAs skadestuekursus d. 24. og 25. november på BBH er åbent for tilmelding.
Kurset koster 150,- pr aften henvender sig til alle yngre læger, som står i en skadestue. Læs mere om kurset på https://yngreortopaedkirurger.dk/om-kursusudvalget/skadestuekursus/

Den 13. oktober kl 12:30- 16:30 er der Karrieredag på Panum Instituttet, hvor vi har mulighed for at promovere vores fantastiske speciale. Kom med og fortæl de studerende om mulighederne og vær nogle gode forbilleder.

Christian Fagernæs
Regionsansvarlig ØST


Syd

Vi er rigtig glade for den store interesse for YODA skadestuekursus d 21+22 september, der har været. Der vil blive holdt et kursus til foråret igen til jer, der ikke kunne komme.
Til jer der missede sidste års temaaften om gamma 3 søm med en 3 retters menu, så arbejdes der på et lignende arrangement til efteråret/vinteren med osteosyntese af ankler. Hold øje med YODAs nyhedsbrev/facebookgruppe/hjemmeside
Posterpræsentationsaften
Hvis du er en af de heldige, der har fået en poster godkendt til DOS kongressen, men ikke ved meget om, hvordan man sætter sådan en op eller, hvordan man præsenterer den, så bør du tilmelde dig. Lasse Enkebølle Rasmussen, afdelingslæge og ph.d. fra Vejle Sygehus vil i samarbejde med YODA holde en temaaften d. 10. oktober på Vejle Sygehus i ortopædkirurgisk konferencelokale kl. 19-21. Man har mulighed for at fremsende det materiale man selv arbejder på en uge inden temaaftenen til Lasse, så vil han vurdere det for jer og komme med gode råd. Man kan også møde op uden materiale. Tilmelding foregår på vores hjemmeside.

Rasmus Mikkelsen
Regionsansvarlig SYD