skip to Main Content
Nyhedsbrev – Oktober 2016

Nyhedsbrev – Oktober 2016

Leder

Først og fremmest tak for genvalget som formand for YODA ved vores generalforsamling. Det er en stor ære at få lov at besidde denne post de næste to år. Jeg vil i de kommende nyhedsbreve forsøge at give mit bud på hvordan YODA skal udvikle sig fremover. Jeg vil gøre mit bedste for at YODA fortsat er den samlende organisation for alle yngre ortopædkirurger samt læger og medicinstuderende med interesse for ortopædkirurgi – både socialt og fagligt.
Det var i onsdags den 26. oktober sjette gang siden den stiftende generalforsamling i 2010 at YODAs ordinære generalforsamling blev afholdt. Denne gang i nye omgivelser på Islands Brygge i forhold til de seneste par år. Generalforsamlingen bød på nogle gode diskussioner om de af bestyrelsen indstillede forslag. Det er vigtigt med en åben debat hvor alle har mulighed for at give deres mening til kende. Bestyrelsen tager alle jeres holdninger med i vores fremtidige arbejde.
Tak til alle som mødte op og bidrog til en hyggelig aften. Skriv endelig til bestyrelsen med ris eller ros vedrørende generalforsamlingen og den efterfølgende middag.

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark


Nye personer i bestyrelsen

Følgende personer blev valgt ind i bestyrelsen:

Pelle Petersen – ny kasserer
Søren Ohrt-Nissen – ny forskningsansvarlig
Katrine Rasch – ny kursusansvarlig
Jacob Mortensen – ny regionsansvarlig i øst
Tina Videbæk – ny regionsansvarlig i nord

Se sammensætningen af hele den nye bestyrelse på https://yngreortopaedkirurger.dk/bestyrelsen-2016-17/

Der skal lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet:
Sarah Freund, Jacob Beck, Christian Fagernæs og Rasmus Mikkelsen.


Nåede du ikke generalforsamlingen?

Husk at vi bestiller mad og booker lokale efter antal tilmeldte til generalforsamlingen. Hvis du er tilmeldt og ikke møder op koster det foreningen penge som kunne være brugt andetsteds.
Referatet fra generalforsamlingen vil være at finde på hjemmesiden om 2 uger.


Uddannelsesudvalget

Førts og fremmest tak en god generalforsmling og tak for genvalget som uddannelsesansvarlig for uddannelsesudvalget. Vi går et spændende bestyrelsesår i møde, hvor vi skal have afsluttet vores oplæg til forbedringer af introduktionsuddannelsen samt opstartet nye projekter. Som altid er alle meget velkomne til at deltage i vores møder såfremt det skulle have interesse. Bare skriv til uddannelses@yngreortopaedkirurger.dk. Det eneste krav er at du brænder for ortopædkirurgisk uddannelse… har du ideen til et kommende projekt?
Dernæst, stort tillykke til ledende overlæge Steen Asmus Schmidt fra Kolding. Han vandt fortjent den gyldne YODA 2016. Med prisen følger en gratis plads på YODA dissektionskursus, som Steen kan give videre til en yngre læge. Steen vandt med en meget flot instilling, som med al tydelighed viser et stort personligt engagement i uddannelsen på afdelingen, samt mange tiltag som andre afdelinger også kan gøre brug af.  I kan læse mere om indstillingen på hjemmesiden den 7. november.  I næste nyhedsbrev kan i forhåbentlig også læse et lille interview med Steen, hvor han fortæller om sine tanker bag uddannelsen af yngre ortopædkirurger.

Mange hilsner
Eske Brand Formand for uddannelsesudvalget


Nyt fra Forskningsudvalget

DOS kongressen, er veloverstået og dermed er YODA Ungdomsforskerpris 2016 også fundet. Prisen gik i år til Hjalte Würtz som til daglig er medicinstuderende på 12. Semester, Syddansk Universitet. Studiet er et kandidat speciale, tilknyttet Ortopædkirurgisk Forskningsenhed OUH. Titlen på studiet er: Closed Reduction of Distal Radial Fractures: A Systematic review and Meta-analysis. Stort Tillykke til Hjalte.

Foreningsåret 2015-16 er slut og jeg vil gerne takke alle der har bidraget til Forskningsudvalgets arbejde. Har du lyst til at være en del af forskningsudvalget og være med til at formidle forskning og arrangere spændende kurser, kan du kontakte udvalget på : forskning@yngreortopaedkirurger.dk


YODA lokalt


Øst

Skadestuekurset på Bispebjerg Hospital d. 24. og 25. november er nu fuldt tegnet. Vi glæder os til, endnu en gang, at få afviklet dette spændende og velbesøgte kursus. Til de af jer, som ikke har fået plads: I kan skrive til oest@yngreortopaedkirurger.dk og komme på ventliste. Husk at skrive jeres mobilnummer i emailen, da dette letter arbejdet, når vi får en ledig plads.
Karrieredagen blev afviklet d. 13. oktober med stor succes. Der var mødt mange frivillige op og der blev uddelt mange præmier til interesserede kommende ortopoder. Karrieredagen var nøje planlagt af Magnus Petur – stor tak til ham.
D. 22. september afviklede vi torsdagsbar på Café AE i Nordvest, hvor Michael Schultz holdte foredrag om SAR-tjenesten. Vi så spændende billeder, videoer og fik lidt godt til ganen. Tak til både Michael og de fremmødte.
Sidst men ikke mindst byder vi, i region øst, velkommen til Jacob Fyhring Mortensen, der overtager posten som regionsansvarlig. Jeg håber I vil tage godt i mod ham. Jeg vil naturligvis stadig være at møde i YODA-regi til diverse kurser og arrangementer.

Christian Fagernæs
Regionsansvarlig ØST