skip to Main Content
September 2018

September 2018

DOS-kongressen er kun for pensionsmodne han-aber!

Sådan sagde en kollega for et stykke tid siden. Måske blev det sagt for underholdningsværdien omkring frokostbordets skyld, måske repræsenterede det en holdning. Uanset fik det mig til at tænke over hvad, der gør DOS-kongressen relevant for yngre ortopædkirurger – og det er der faktisk rigtig meget der gør. Så her kommer en A-Z guide, til at få mest muligt ud af din DOS-kongres.
Sådan kommer du afsted:
For at få noget ud af resten af guiden, skal du selvfølgelig kunne overbevise afdelingen/chef om at netop du skal deltage på årets kongres. Her er der forskellige brugbare strategier. Generelt handler det om at få chef til at forstå, at det vil være en gave for afdelingen at sende dig afsted. Find fx en relevant børnekirurgisk case (den behøver hverken være sjælden eller ekstrem, bare interessant) og indsend den til årets Meet the expert-session, hvor din case bliver diskuteret og ”løst” af to af landets dygtigste børneortopæder i et læringsforum for uddannelsessøgende læger. NU er chef imponeret og er næsten nødt til at sende dig afsted, som repræsentant for afdelingens videbegærlige ungdom. Hvis chef m/k stadig tvivler, kan du supplere med at engagere dig i YODA eller et af specialselskaberne, hvor der er ved årets møde er mulighed for at stille dig rådighed for forskellige udvalg og poster. SÅ er du afsted.
Hvad skal du se?

ONSDAG:

Fra morgenstunden er der mulighed for at opdatere din viden inden for idrætskirurgi og Hoftealloplastik, hvis det ikke rammer dine interesser, så grib en kop kaffe og en god kollega og gå på poster-walk. Det er en hurtig og lettilgængelig måde at få et overblik over ny spændende forskning. Kl 11.00-12.00 skal du deltage i Meet the expert: Fractures in children, som er et diskussion- og læringsforum udelukkende for ikke-speciallæger. Kl 12.00 er du sikkert mere opdateret i børnefrakturer end afdelingens overlæge-stab og du kan nu gå til frokosten. Eftermiddagen skal bruges på at deltage i mødet i det specialeselskab, der interesserer dig mest. Der kan nok også godt presses en øl med kollegerne i baren i stueetagen ind. Om aftenen er der generalforsamling og valg til tillidsposter i YODA, med efterfølgende ungdomsspas.

TORSDAG:
For den morgenfriske er der Generalforsamling kl 7.30, for dig der har det svært med andre mennesker før kl 0900, starter dagen med YODA Best Papers foredragskonkurrence kl. 9.30-10.30. Bagefter er der Guildal Lecture, som altid er ret spændende og underholdende. Så er der frokost. Eftermiddagen byder på et bredt udvalg sessions, workshops (blandt andet om uddannelse) og symposier, som du kan vælge og vrage i. Kl 18.30 lyder fest gong-gongen, på med det pæneste tøj og dit flotteste hår, det er tid til at slippe din indre festløve fri.

FREDAG:
Nu bliver det vigtigt! Bekæmp din tømmermand og morgensurhed og kom til UDDU symposion kl 9.00-10.30 og hør om den nye speciallægeuddannelse i ortopædkirurgi – det nu du kan komme med inputs til hvad fremtidens speciallæger skal indeholde og hvordan det skal kompetenceevalueres!

SES VI? – ja tror vi nok at vi gør!


Leder

Supersygehuse uden omkostninger – næppe. Som mange andre ”investeringer” i den offentlige sundhedssektor følges de nye supersygehuse af smarte og nytænkende løsninger som f.eks. en reducering i antallet af sengepladser. Flere af de kirurgiske patienter skal simpelthen opereres som ambulante patienter og gå hjem på samme dag. Hvis det var af hensyn til patienterne, som f.eks. fast-track principper der fører til hurtigere recovery og bedre outcome, ville de fleste af os ikke have nogen indvendinger. Problemet opstår hvis man forsøger at presse patienter igennem et postoperativt forløb som ikke er egnet til det. Men selvfølgelig er der også løsninger på det problem. Der er jo yngre ortopædkirurger på arbejde på de fleste afdelinger med elektiv kirurgi og opstår der problemer kan man jo bare ringe til dem. ”Der ligger ikke noget smertestillende på, kan du ikke lige…”, ”…hun har for meget kvalme til at gå hjem, kan du ikke lige indlægge…”, ”…må han få blok – Ja, men så skal han indlægges…”, ”…hvis du kommer forbi om lidt, så kan han køre hjem med sin søn…”, ”…har ringet herind og forbindingen er gennemblødt, kan du komme forbi og lige tilse det…”, og så videre. Der ligger en stor opgave for yngre læger på ortopædkirurgiske afdelinger til at gøre opmærksom på hvis nye arbejdsgange på de nye super-duper sygehuse giver øget vagtbelastning i aften og nattetimerne. Tilsyn af patienter post-operativt er selvfølgelig en del af det normale vagtarbejde. Min bekymring er at de patienter som kan opereres ambulant allerede bliver opereret ambulant i dag, og det bliver så alle ”måske-patienterne” som forsøges presset igennem et ambulant forløb. Problemet kan løses, men ikke ved at den vagthavende yngre ortopædkirurg laver det arbejde som nemt kunne gøres ved en stuegang dagen efter. Fornuftige arbejdsgange burde kunne løse problemet. Lige som skadestuen, der nogen steder i Region Hovedstaden kan have karakter at et subakut døgnåbent ambulatorium, så går idéen lidt af elektiv kirurgi hvis patienten f.eks. opereres kl. 21 og skal udskrives inden kl. 23 fordi der ikke er plejepersonale eller en sengeplads til patienten herefter. Hvis det er for patientens skyld, så ingen problem – men det er det næppe. Husk det nytter at involvere sig i struktureringen af arbejdet på din lokale afdeling, også selvom du kun er der i et kortere ophold. Måske når ændringerne ikke at komme dig selv til gode, men det gør de for dine yngre kollegaer.

Casper Dragsted, Formand for YODA

Generalforsamling 2018

YODA indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 24. oktober 2018 kl. 17.30 i forbindelse med DOS Kongressen på Hotel Radisson. Deltagelse kræver tilmelding så vi ikke står med unødige udgifter til arrangementet.
Tilmeldingen er åben på hjemmesiden.
Desværre kan vi ikke være på Cafe Langebro og er derfor på udkig efter en ny location for det sociale arrangement efter generalforsamlingen. Hold øje med facebook og hjemmeside for mere info når vi nærmer os.

Bestyrelsen, YODA


Hvem skal modtage Den Gyldne Yoda 2018?

Den Gyldne Yoda gives hvert år til en person eller afdeling, som gør en særlig indsats for uddannelse af yngre ortopædkirurger. Hvem der skal modtage årets eftertragtede pris, er du med til at bestemme.
Hvis det er din afdeling, vejleder, underviser, leder eller anden kollega, som går en ekstra mil for at uddanne og inspirere, så indstil vedkommende som modtager af Den Gyldne Yoda 2018.
Sådan gør du: Skriv en begrundet indstilling hvor du/I fortæller hvorfor netop jeres kandidat bør modtage prisen og send den til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk inden d. 13. oktober 2018.
Prisen uddeles til gallamiddagen på årets DOS-kongres.
Vi glæder os til at høre fra jer!

YODAs Uddannelsesudvalg