skip to Main Content
August 2017

August 2017

Leder

Jeg håber I alle har haft en god sommerferie! Som I måske allerede er blevet bekendt, nærmer tiden sig for uddelingen af den gyldne yoda. Det betyder i sagens natur, at DOS kongressen også er lige om hjørnet. DOS har efter en (for de fleste) skuffende beslutning om at nedlægge uddannelsesdagen, taget tyren ved hornene. Det har udmøntet sig i en kommende DOS kongress, hvor uddannelse har fået en stor plads. Der er således flere spændende sessioner alle tre dage. Man kan deltage i workshops om kompetencevurdering, være med til spændende casediskussioner og lære mere om mesterlære, hvor dette års vinder af den gyldne YODA Steen Asmus Schmidt holder foredrag samt mange andre.

Mange vil sikkert opfatte DOS kongressen som en udelukkende akademisk kongress, og spørge sig selv, hvor den ortopædkirurgisk uddannelse hører til henne? Godt spørgsmål! Der er jo sikkert også andre interessante sessioner samtidig med uddannelsessessionerne, hvilket må opfattes som et luksusproblem. Det optimale ville selvfølgeligt være, hvis der var tid til begge dele, men det kan være tilfældet, at der ikke er dette. Det betyder, at vi bliver nødt til at prioritere, ligesom vi i hverdagen også bliver nød til at prioritere. For mig at se skal uddannelse prioriteres lige så højt som det akademiske, og i hverdagen skal uddannelse prioriteres mindst lige så højt som produktion. Hvor ville vi være uden ortopædkirurgisk uddannelse i hverdagen og hvor ville vi ende? Så prioriter din uddannelse, vis din support og interesse og kom og deltag på de forskellige uddannelsessessioner. Jeg opfordrer alle til at være bevidste om uddannelse i det daglige. Tag den medicinstuderende i hånden, giv kniven videre og lær fra dig, som du ønskede andre havde gjort med dig. Husk at stille krav til ordentlig feedback og et ordentligt læringsmiljø. Der skal ikke meget til at gøre enhver situation til en læringssituation. Det kan måske være svært at finde overskuddet, men på den anden side vil den ekstra indsats formentligt endda komme dig selv til gode en dag.

I håbet om mere og bedre uddannelse.

Med venlig hilsen  Eske Brand, Uddannelsesansvarlig


Generalforsamling

 

YODAs Ordinære Generalforsamling afholdes onsdag 25. oktober 2017 kl. 18.30 på Radisson Blu Hotel i forbindelse med DOS-kongressen. Der vil være en let aftensmad, øl og vand til alle tilmeldte og efterfølgende et hyggeligt arrangement på en nærliggende bar. Tilmeldingen åbner mandag 11/9 på hjemmesiden.


Vær med til at sætte fokus på DIN ortopædkirurgiske uddannelse!

 

Stem på din favorit til årets gyldne YODA

Sidste år fik ledende overlæge Steen Asmus Schmidt prisen for hans store arbejde for uddannelsen på Koldings ortopædkirurgiske afdeling. Hvem synes du har fortjent anerkendelsen i år? Prisen uddeles af YODA til en afdeling eller person som gennem det sidste år har gjort en ekstraordinær indsats for uddannelse af yngre ortopædkirurger. Vinderen af årets gyldne YODA vinder en gratis plads, til sig selv eller afdelingen, på YODAs kursus “Kirurgiske adgange”.

Send din/jeres nominering inden den 1. oktober 2017 til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk Prisen overrækkes ved gallamiddagen under DOS kongressen.

Eske Brand, Uddannelsesudvalget


Forskningsudvalget

Programmet til DOS kongressen er nu fastlagt og alle der har fået antaget deres arbejde skulle have fået besked. I YODA har vi haft fornøjelsen af at bedømme de abstracts, der har deltaget i konkurrencen om ungdomsforskerprisen ”YODA Best Paper”.

Vi har udvalgt 5 arbejder som vil blive præsenteret på YODA sessionen Torsdag den 26/8 kl. 9.30-10-30. Det akademiske niveau er usædvanlig højt i år og vi opfordrer alle til at deltage i session.

Det har ikke fremgået klart på DOS submission siden at Ph.d.-studerende ikke kan være en del af konkurrencen. Derfor har vi modtaget en del abstracts fra Ph.d.-studerende som er blevet siet fra. Næste år vil DOS hjemmesiden afspejle YODAs fundats for prisen.

Derudover vil jeg gøre lidt reklame for ”YODA One to Watch”, forskningsudvalgets nyeste format for præsentation af interessante artikler. På hjemmesiden ligger nu alle tidligere ”månedens artikel” og vi opfordrer alle til bruge en stille stund på at læse lidt om de arbejder dine kollegaer har fundet interessante og vigtige. All inviteres til at deltage i dette format og sende en kort gennemgang af et interessant studie ind til forskning@yngreortopaedkirurger.dk

Søren Ort-Nissen, Forskningsudvalget


Kursusudvalget

Så er vi i gang igen efter sommeren.
Første kursus uderover vores fantastiske skadestuekurser bliver røntgenkursus for alle der har lyst til at blive bedre. Der vil blive undervist af  en hoveduddannelseslæge i radiologi og ortopædkirurgi og der er rig mulighed for selv at gennemgå en hel række billeder. Kurset er lagt i Odense en lørdag (7. oktober) i håb om at både øst og nord folk kunne have mod på at tage turen.
I løbet af efteråret/vinteren kommer der et praktisk orienteret sutur kursus i Øst og der arbejdes på et skulder kursus i nord.
Hele efteråret og vinterens kurser er ikke på plads så hold øje med hjemmesiden og Facebook.
Og sidder du med en god ide – så kontakt mig gerne på så ser vi på det!
Kathrine S Rasch, Kursusudvalget

Syd

De kommende uger er der mulighed for at deltage i følgende arrangementer i region Syd:Den 7. september kl 16:45 på Kolding sygehus afholdes der RIOT for traumeinteresserede læger i Region Syddanmark. Temaet er Børnefrakturer og der vil blive hold et oplæg ved overlæge Niels Wisbeck Petersen. Tilmelding til lars.bo.rottwitt@rsyd.dk

Den 18 .og 19. september 2017 afholdes der de velkendte YODA skadestue kurser – for yderligere information og tilmelding se vores hjemmeside.

Endvidere afholdes YODA’s Skadestue røntgen kursus for anden gang den 7. oktober 2017 på OUH fra kl. 9.30 til 14.30 – for yderligere information og tilmelding se vores hjemmeside.

Jens-Christian Beuke, Regionsansvarlig Syd


Nord

Så bliver det tid til endnu en fredagsbar på en torsdag. Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 21. september til et socialt arrangement med fagligt indhold og middag. Tidspunkt og sted annonceres på facebook og i YODAs kalender snarest. Tilmelding nødvendig. Alle er velkomne!
Næste skadestuekursus er planlagt til d. 15. og 16. november. Tilmelding sker på YODAs hjemmeside. Kursets målgruppe og indhold fremgår af YODAs kursusbeskrivelse.
Skal du ikke på DOS, har du mulighed for at deltage i Specialevalgsdag i Aalborg d. 27. oktober.
Tina Senholt Videbæk, Regionsansvarlig Nord

Øst

Så er vi klar til et nyt efterår, og ikke mindst nogle spændende tilbud i Region Øst.
Sæt kryds i kalenderen til:
-Skadestue kursus Øst d. 9-10 Oktober. Rigtig godt for kommende lægevikarer i skadestuer, KBU-læger, samt introlæger der lige kan genopfriske sin viden.
-Fredagsbar d. 3 November. Her kommer Andreas Balslev-Clausen og fortæller om Børne-Ortopædkirurgi, og efter er der lagt op til spisning og lidt fredag-aftens hygge.
Glæder mig til at se jer derude.
Jacob Fyhring Mortensen,Regionsansvarlig Øst