skip to Main Content
Nyhedsbrev – Maj 2017

Nyhedsbrev – Maj 2017

Leder

Ny hjemmeside – hvorfor det?

Forhåbentlig har mange af jer allerede kigget ind på vores ”nye” hjemmeside. Faktisk er den ikke så ny igen forstået på den måde at du kan finde alt det samme gode indhold som før. Men vi har i bestyrelsen ønsket at gøre en del af vores arbejde mere synligt med opdateringer på forsiden af vores hjemmeside og en kalender med direkte links til events og kurser. Målet er at holde yngre ortopæder opdateret med de største almene internationale kongresser, nationale kurser og YODA kurser og arrangementer. Det nye udseende skal også ses i sammenhæng med at YODAs hjemmeside ind til for nylig har været hostet af vores tidligere webmaster. Det var ikke rimeligt at driften af hjemmesiden fortsat skulle være afhængig af dette, og derfor har vi nu fået en mere langsigtet løsning. Denne sikrer at driften af hjemmesiden ikke afhænger af en webmaster med programmør-kundskaber. Vores hjemmeside er fundamentet for alt vores kursusaktivitet og der ligger forsat masser af god information om og inspiration til uddannelse, karriere og forskning. Samtidig er det basis for indmeldelse og håndtering af kursusgebyrer med mere, og derfor har dette punkt haft høj en prioritet for YODAs bestyrelse.

YODA har som de fleste også ved en lukket Facebook-gruppe. Her vil vi også fortsætte med at reklamere for arrangementer og kurser. Hvorfor en lukket gruppe og ikke en officiel YODA side? Fordi gruppen fungerer rigtig godt som den er nu; som et sted for networking, for praktiske, humoristiske, eller faglige opslag og som kommunikationsplatform til vores medlemmer. Vi ønsker en gruppe hvor det ikke er YODA som er ansvarlig for indhold og opslag. Vi ønsker kun at administrere medlemmerne af gruppen for at forhindre kommerciel udnyttelse og for at bevare et ”semi-lukket” forum hvor opslag, kommentarer og diskussioner ikke er offentligt tilgængelige.

God fornøjelse med vores nye hjemmeside og stor tak til vores nuværende webmaster Katrine Borum for hendes arbejde med denne. Måske kommer der en officiel YODA Facebook-side i fremtiden, hvem ved, men ikke som erstatning for den nuværende gruppe.

Casper Dragsted, Formand


Forskningsudvalget

Oral and Intravenous Tranexamic Acid Are Equivalent at Reducing Blood Loss Following Total Hip Arthroplasty
Kayupov E, Fillingham, YA, Okroj K, Plummer DR, Moric M, Gerlinger TL, Della Valle CJ.
J Bone Joint Surg Am. 2017;99(5):373-378
Formål:
At undersøge om peroral og intravenøs administration af tranexamsyre (TXA) har sammenlignelige blodbesparende egenskaber.
Metode:
-Dobbelt-blindet randomiseret design.
Inklusionskriterier: Planlagt primær ikke-cementeret unilateral total hoftealloplastik.
Eksklusionskriterier: Kronisk nyrelidelse, nyligt tromboembolisk event, tidligere lungeemboli eller dyb venetrombose.
Forløb: Patienter blev randomiseret til følgende to grupper:
Gruppe 1: 1.95g TXA peroralt 2 timer præoperativt.
Gruppe 2: 1g TXA intravenøst umiddelbart før hudincision.
Primære outcome: Reduktion i hæmoglobin (Hb) koncentration .
Sekundære outcome: Perioperativt blodtab, incidens af blodtransfusion.
Resultat:
Ud af 124 inkluderbare patienter blev 40 randomiseret til gruppe 1 og 43 patienter til gruppe 2. Middel-reduktion i Hb var sammenlignelig imellem de to grupper (2.28 mmol/l i gruppe 1 vs. 2.19 mmol/l i gruppe 2) og der var ingen forskel i peroperativt blodtab (1339 ml vs. 1301 ml). Incidens af blodtransfusion under indlæggelse var 7.5% i gruppe 1 og 2.3% i gruppe 2 (p = 035).
Konklusion:
Peroral og intravenøs TXA har sammenlignelige blodbesparende egenskaber i forhold relevante kliniske parametre. Brug af peroral TXA bør overvejes eftersom dette kan medføre markante socioøkonomiske fordele.
Søren Ohrt-Nissen
Ph.D. studerende, Rygsektionen, Rigshospitalet


Kursusudvalget

Hold øje med hjemmesiden, der er suturkursus til dem der godt kunne tænke sig at blive bedre eller står foran deres første skadestuevikariat i sommerferien. Der er undervisning af plastikkirurgisk ekspertise – både i øst og syd.
Efter sommerferien kommer skadestuen røntgen kurset på turné første gang i Odense. Vil blive annonceret i kalenderen og Facebook, så følg med – vi ses!
Kursusansvarlig Kathrine S Rasch


Øst

Så kommer sommeren så småt snigende, og vi kan i Øst se tilbage på et vellykket ‘Skadestue’ samt ‘Kirurgiske Adgange’-kursus, og for nyligt en rigtig hyggelig torsdagsbar med spændende og sjovt foredrag omkring ‘Forskning indenfor Ort.Kir’ med en masse deltagere hertil og middag + drinks efterfølgende. Stort tak til alle deltagere og oplægsholdere + undervisere der har givet en hånd.
Til efteråret holder vi atter ‘Skadestue’-kursus og Torsdags-bar, som vi nu er så småt ved at finde datoer til.
Hold øje på Facebook, hjemmesiden, samt nyhedsbreve mhp udgivelse af datoer samt åbning for tilmeldinger.
Jacob Fyhring Mortensen, Regionsansvarlig Øst


Syd

Den 19. maj 2017 var YODA repræsenteret ved regionsmøde Uddannelse & Forskning – Ortopædkirurgi region Syd. Hoveduddannelsesforløbene i regionen blev diskuteret på kryds af sygehusene og der blev udvekslet ideer samt erfaringer mhp at forbedre vores vej frem til at blive speciallæge.
Til dem der er tidlig ude med at lægge planer for september!
Den 7. september kl 16:45 på Kolding sygehus afholdes der RIOT for traumeinteresserede læger i Region Syddanmark. Temaet er Børnefrakturer og der vil blive hold et oplæg ved overlæge Niels Wisbeck Petersen. Tilmelding til lars.bo.rottwitt@rsyd.dk

Jens-Christian Beuke, Regionsansvarlig Syd