skip to Main Content
Endelig Dagsorden – Ordinær Generalforsamling I YODA 2022

Endelig dagsorden – ordinær generalforsamling i YODA 2022

Sted: DOS Kongressen 2022

Tid: Onsdag den 16. november 2022 kl. 15.30-16.45

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsen beretning
 4. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændring paragraf 4 stk 5: Formand, forårsmødemødeansvarlig og Web/Nyhedsbrevansvarlig vælges for en 2-årig periode i lige år. Kasserer og Uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årige periode i ulige år. Øvrige personvalg er for en 1-årig periode.
  2. Tillæg til vedtægter paragraf 5. Tilføjelse af stk 5: Såfremt en regionsansvarlig måtte trække sig fra sin post udenom en generalforsamling, kan bestyrelsen udpege en ny til posten som ikke nødvendigvis er suppleanten, såfremt suppleanten ikke er fra den pågældende region.
 5. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
 6. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent
 7. Personvalg: Formand og web/nyhedsbrevsansvarlig vælges for en 2-årig periode i lige år. Kasserer og uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årig periode i ulige år. Øvrige personvalg er for en 1-årig periode.
  1. Formand (på valg, genopstiller ikke)
  2. Næstformand (på valg, genopstiller ikke)
  3. Kasserer (ikke på valg)
  4. Uddannelsesansvarlig (ikke på valg)
  5. Forskningsansvarlig (på valg, genopstiller)
  6. Kursusansvarlig (på valg, genopstiller)
  7. Web/Nyhedsbrevansvarlig (på valg, genopstiller)
  8. Forårsmøde/Industriansvarlig (på valg, genopstiller ikke)
  9. Regionsansvarlig – Nord (på valg, genopstiller)
  10. Regionsansvarlig – Syd (på valg, genopstiller ikke)
  11. Regionsansvarlig – Øst (på valg, genopstiller)
  12. Suppleant 1 (på valg, genopstiller ikke)
  13. Intern revisor
  14. Ekstern revisor
 8. Eventuelt

Personvalg sker ved opstilling på dagen. Valgoplæg udsendes løbende pr mail og kan ses på hjemmesiden. Opstilling på dagen er fortsat mulig.