skip to Main Content
Indkaldelse Til Ordinær Generalforsamling I YODA 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i YODA 2016

Sted: Høj på mad fælleslokale, Islands Brygge 57, 2300 København S
Tid: Onsdag 26. oktober 2016 kl. 17.00-19.00
Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen beretning
4. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen a. Ændringer af vedtægternes §4 b. Tilføjelse af ny paragraf
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
7. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent
8. Personvalg
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer (nuværende genopstiller ikke)
d. Uddannelsesansvarlig
e. Forskningsansvarlig (nuværende genopstiller ikke)
f. Kursusansvarlig (nuværende genopstiller ikke)
g. Web/Nyhedsbrevansvarlig
h. Forårsmøde/Industriansvarlig (nuværende genopstiller ikke)
i. Regionsansvarlig – Nord
j. Regionsansvarlig – Syd (nuværende genopstiller ikke)
k. Regionsansvarlig – Øst (nuværende genopstiller ikke)
l. Suppleant 1 (nuværende genopstiller til en anden post)
m. Intern revisor
n. Ekstern revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til fu@yngreortopaedkirurger.dk senest den 12. oktober 2016.  Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag vil blive udsendt senest en uge før generalforsamlingen.

Personvalg sker ved opstilling på dagen. Bestyrelsen ser dog meget gerne at man fremsender et motiveret valgoplæg senest 12. oktober på fu@yngreortopaedkirurger.dk (gerne indeholdende billede). Valgoplæg vil blive uploadet til hjemmesiden under Generalforsamling 2016.

Efter generalforsamlingen (omkring kl. 19.00) er der middag og fest. Middagen er gratis for YODA medlemmer, men tilmelding kræves senest den 19. oktober på: www.yngreortopaedkirurger.dk