skip to Main Content
Februar 2018

Februar 2018

Leder

 

Kradser vinterdepressionen og missede du både Bit-coin eventyret og boligboblen…?

Så er du måske typen, der hellere skulle investere i en sikker langtidsholdbar aktie med et højt afkast og en god prognose. Der skal investeres humankapital i uddannelse og det kan du gøre på rigtig mange måder lige nu, markedet er nemlig åbent, påvirkeligt og sultent i 2018.

Ny Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædkirurgi

Sidste år nedsatte DOS og SST et 3-årigt kommissorium for en ny målbeskrivelse og dermed en ny uddannelsesstruktur og Logbog for speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi . Det faglige indhold i speciallægeuddannelsen “ejes” af fagselskaberne og den nye målbeskrivelse udvikles i tæt samarbejde med dem. Du kan både være med til at påvirke processen ved at være aktiv i det fagselskab, der dækker dine fremtidige karrieredrømme og engagere dig i uddannelsesdebatten dér og ved at involvere dig i YODAs uddannelsesarbejde. Så er du med til at sikre at der bliver skabt gode uddannelsesmuligheder inden for din faglige kerneinteresse i den nye målbeskrivelse.

Ny A-kursusrække og post-tests

En anden af YODAs uddannelsespolitiske hjertesager er nu endelig en realitet – nemlig en ny kursusrække for A-kurserne i hoveduddannelsen. Det har længe været på agendaen at fastlægge kursusrækken, så A-kursernes rækkefølge og tidspunkt er tilpasset uddannelsesforløbet. YODA mener at det giver et større udbytte når teorien og den kliniske hverdag følges ad. Et andet nyt tiltag er post-tests. De sendes rundt på mail 14 dage efter endt kursus og er en kombination af MCQ samt nogle uddybende spørgsmål i essayformat. Hvis man ikke består testen (min 80% korrekte svar) orienteres afdelingens UAO. At bestå post-testen er ikke et krav for at bestå kurset og testen skal ikke tages om, men ses som en formativ øvelse og en mulighed for refleksion over det lærte.

Kære YODA-medlem, hvis du skal investere i 2018, så invester i uddannelse. Giv dit besyv med i arbejdet omkring uddannelsestiltag og -miljø i din egen afdeling, vær aktiv i uddannelsesdebatten eller i de forskellige udvalg i YODA-regi og brug de uddannelsesmuligheder YODA stiller til rådighed for dig, fx årets forårsmøde.

YODA sidder med i uddannelsesudvalget i DOS (UDDU), i kommissoriet for den nye målbeskrivelse og i de regionale uddannelsesudvalg, som repræsentanter for alle yngre ortopædkirurger. Vores mål er at være med til at skabe rammerne for en speciallægeuddannelse, der sikrer alle uddannelse af høj kvalitet og som faciliterer kontinuerlig faglig udvikling for den enkelte. I det arbejde har vi brug for dit input. Hvad har du af erfaringer med uddannelse, hvad opleves som velfungerende og hvad er helt uhensigtsmæssigt? Er logbogen et brugbart uddannelsesredskab eller er det noget man skal huske at få 42 underskrifter i, den sidste dag i afdelingen? Hvor er der rum for forbedringer? Mikrofonen er din.

Formand  for uddannelsesudvalget, Liv Wahlsten

 


YODA repræsentant i Dansk Selskab for Skulder/Albue Kirurgi (DSSAK)

DSSAK søger nyt YODA-medlem til at side i deres bestyrelse de næste 2 år. Som YODA-medlem indgår man fuldbyrdet i DSSAKs bestyrelse fraset at man ikke har stemmeret ved evt. afstemning. DSSAK består af lidt over 100 medlemmer og bestyrelsen er konstitueret af 5 DSSAK medlemmer valgt ved afstemning samt 1 YODA-medlem valgt af YODA. Arbejdet i bestyrelsen er ekstremt varierende og spænder fra beslutninger om DRG koder og planlægning af årsmøder til stillingtagen til nationale guidelines og samarbejde med andre selskaber. Bestyrelsen er kendetegnet ved at være en progressiv og nytænkende arbejdsgruppe hvor der er plads og behov for at alle er aktivt deltagende.
Som YODA-medlem sidder man i en 2 årig periode uden mulighed for genvalg. Man har ikke nogen specifikke områder man skal varetage, men set i forhold til DSSAK er uddannelse og rekruttering af nye skulder- og albuekirurger oplagte områder man kan kaste sig over. Ønsker man at prøve kræfter med bestyrelsesarbejde og har man interesser indenfor skulder- og albuekirurgi er dette en oplagt post.

Tak til Andreas Qvist for hans arbejde som repræsentant for YODA gennem de sidste 4 år.

Har du spørgsmål? Så kontakt Andreas Qvist ( aqvistchristensen@gmail.com ) der har siddet den seneste periode eller YODAs bestyrelse (fu@yngreortopaedkirurger.dk).

Ønsker du at stille op til bestyrelsesposten i DSSAK så skriv en mail til YODAs bestyrelse med en kort motiveret ansøgning og et kort CV. Sendes til fu@yngreortopaedkirurger.dk senest 14. marts 2018

Formand Casper Dragsted


Nu er det snart tid til det årlige webinar i basal forskningsmetodik.

Går du og tumler med en forskningsidé, er du bare interesseret i forskning eller er du allerede i gang med en protokol, så er dette kurset for dig!
YODAs Forsknings-webinar blev afholdt i 2016 og 2017 med stor succes. Dette format giver mulighed for deltagelse for alle forsknings-interesserede uanset geografisk placering. Med udgangspunkt i korte oplæg fra forsknings-erfarne undervisere kommer vi bl.a. rundt om opbygningen af en protokol, data-indsamling og -behandling. Der vil være rig mulighed for spørgsmål og diskussion og du vil forhåbentlig lære af de irriterende fejl vi andre har begået før dig og du derfor ikke behøver at gentage.
Kurset er gratis.
Tidligere har kurset været afholdt over to aftener, men i år prøver vi at gøre det over en enkelt aften af ca. 2 timers varighed.
Vi afventer endelig dato når vagtplaner for undervisere foreligger, men det bliver start/medio april. Hold øje med facebook siden.

Søren Ohrt-Nissen, forskningsansvarlig i YODA


Syd

Tak for et godt fremmøde til vores torsdagsbar d. 1. februar – dejligt med et stærkt fremmøde:-)
Forårret byder på gode kurser, husk at de er for læger såvel som for stud.med’er. Så husk at spred oret på jeres afdelinger, kunne jo være der var en yngre kollega der kunne have glæde af enten Skadestuekursus 12.-13. marts, Røntgenkursus 21.april og/eller Suturkursus 2. maj.
Hvis I har en god ide til indhold til sensommerens torsdagsbar modtager jeg meget gerne gode ideer.

Kathrine S Rasch