skip to Main Content
Januar 2018

Januar 2018

Leder

Godt nytår til alle! For nylig udløb en deadline for at lade sig registrere hos Styrelsen For Patientsikkerhed som selvstændig behandler hvis man udfører lægearbejde på et andet behandlingssted end ens vanlige arbejdsplads. Det sker som led i et styrelsens såkaldte risikobaseret tilsyn1. Dansk Idrætmedicinsk Selskab (DIMS) udsendte 27. december 2017 en pressemeddelelse som understreger det problematiske i ordningen hvad angår læger som arbejder mere eller mindre frivilligt i idrætsforeninger og til sportsarrangementer rundt om i landet. Pressemeddelelsen blev bakket op af Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS), og YODA deler samme holdning. Det kan ikke være meningen at personer som udfører frivilligt og lavt lønnet arbejde der foregår uden for privat praksis i idrætsforeninger og til sportsarrangementer skal betale til et tilsyn som jo i praksis aldrig ville blive effektueret. Og skal personerne så leve op til krav om journalføring og datasikkerhed?

Jeg kan kun opfordre til at vores medlemmer fortsætter deres arbejde i idrætsforeningerne, men kan selvfølgelig ikke opfordre til at man bryder sundhedsloven. Forhåbentlig kommer der snart en løsning på denne problematik, men indtil da må man lade sig registrere og søge om dispensation til at undlade at skulle betale gebyr. Hvis man får afslag skal disse afslag frem i lyset så der kan kastes et lys over hvor meningsløs et tiltag ordningen er for denne del af lægegerningen og for de mange unge idrætsudøvere som nyder stor gavn af vores engagement.

Formand Casper Dragsted


Rygkirurgisk tema på Forårsmødet

YODAs forårsmøde 2018 er på trapperne og årets tema er ryglidelser. Som ung ortopædkirurger bliver man ofte bedt om at forholde sig til diverse rygkirurgiske problemstillinger såsom columna frakturer, osteoporotiske sammenfald, kroniske rygsmerter etc. Formålet med årets forårsmøde er at klæde dig på til at håndtere disse patienter på kompetent vis. Undervisningen varetages af rygkirurger fra hele landet og der vil være fokus på den praktiske tilgang til rygpatienten med casepræsentationer og hands-on undervisning.
Desuden vil vi berøre de lidt mere specialicerede dele af rygkirurgien såsom børnedeformiteter og korsetteringsprincipper. Vi glæder os til at hjælpe med at afmystificere rygpatienten og sætte dig i stand til at udrede, henvise og behandle på et højt fagligt niveau.

Så husk at tilmelde dig Forårsmødet via kalenderen på YODAs hjemmeside.


Kirurgiske adgange Øst 16. og 17. maj 2018

Tilmelding åbner 1. februar! Det eftertragtede kirurgiske adgange kursus i Øst afholdes igen i år på Panum Instituttet i København som to hele kursusdage. Kurset henvender sig især til læger i intro, men læger på alle niveauer kan profitere af kurset. Hold øje med kalenderen på YODAs hjemmeside for tilmelding.