skip to Main Content
November 2019

November 2019

YODA bestyrelse 2019-2020

En ny bestyrelsen, en ny tid, men samme forening og ambitioner. DOS-kongressen 2019 dannede rammer om et større skifte i YODA bestyrelsen. Efter mange års tro tjeneste takkede tidligere formand Casper Dragsted af. Der skal lyde en stor tak for hans gode og utrættelige arbejde i årene der er gået. Casper har ikke blot været formand i Yoda, han har været Yoda. Der skal samtidig lyde en ligeså stor tak til øvrige aftrådte bestyrelsesmedlemmer som har lagt et stort stykke arbejde på de forskellige poster. Nu skal en ny bestyrelse finde sig til rette, opretholde samt udvikle Yoda og dens aktiviteter.
Bestyrelsens arbejde er blandt andet fokuseret omkring det kommende forårsmøde 1. maj 2020, hvor årets tema bliver idrætsmedicin. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vores mål er at dette forårsmøde bliver det mest velbesøgte, således vi kan danne enden flere relationer på tværs af landet – både fagligt og socialt. Derudover vil resultatet af efterårets spørgeskema omhandlende uddannelseskultur og tilegnelse af teoretisk viden snart ligge tilgængeligt på vores hjemmeside – resultaterne er ikke overraskende, men vækker i den grad stof til eftertanke samt muligheder for forbedringer. Uddannelsesudvalget i Yoda arbejder videre med resultaterne og tanken er en kampagne omhandlende kompetencevurdering samt feed-back.
På DOS kongressen blev også uddelt både Den Gyldne Yoda samt Yoda Best Paper, dette år med stor interesse og tilslutning til begge uddelinger, hvilket er kulminationen af Yoda’s arbejde indenfor både forskning og uddannelse. Læs mere herom, inkl interviews med vinderne i næste nyhedsbrev.
Snart går året på hæld og vi ser i bestyrelsen frem til at arbejde videre med uddannelse, kurser, forskning og mange andre aktiviteter. I næste nyhedsbrev kan læses meget mere om det kommende års planlagte aktiviteter.

Formand Sabine Simonsen


Bestyrelsesmedlemer valgt ved generalforsamlingen til DOS oktober 2019

Formand Sabine Simonsen

Næstformand Dennis Karimi

Kasserer Mathias Gregersen

Uddannelsesansvarlig Alexander Amundsen

Forskningsansvarlig Pelle B. Petersen

Kursusansvarlig Annie Kastrup

Web og nyhedsbrev Katrine Borum

Forårsmødeansvarlig Cæcilie West Guldbrandsen

Regionsansvarlig –Nord Anne Lysgaard Schulz

Regionsansvarlig–Syd Kia Hansen

Regionsansvarlig –Øst Casper Grønbæk

Suppleant Thomas Bording Adams


Vil du være med til at sikre den lægefaglige videreuddannelse på hospitaler i din region?

Juniorinspektorer til Sundhedsstyrelsens inspektorkorps søges.

Som juniorinspektor vil du deltage i inspektorbesøgene på hospitalerne og skal regne med 1-2 besøg om året, arbejdet er ulønnet men de fleste for fri med løn af deres respektive afdeling. Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/opgaver/sundhedsvaesen/uddannelse/laeger/inspektorordning)

Du skal som minimum være intro-læge.

Vi søger i alt 9 juniorinspektorer fordelt med 3 i Region Øst, 3 i Region Syd og 3 i region Nord.

Skriv et par linjer om dig selv, din stilling og hvorfor du ansøger til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

Hilsen Alexander Amundsen, Uddannelsesansvarlig