skip to Main Content
September 2019

September 2019

YODAs ordinære generalforsamling 2019

YODA inviterer som vanligt til ordinær generalforsamling i forbindelse med DOS-kongressen på Vingsted kongrescenter. Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. oktober 2019 kl 17.30-19.00.

Der vil være mad og drikke til alle YODA medlemmer til GF. Det kræver dog tilmelding for at vi kan få et overblik over antallet af deltagere. Fristen for tilmelding er 15. oktober. Dagsorden sendes ud i en separat mail.

Indmeldelse kan ske på dagen, men vi kan i så tilfælde ikke garantere for at der er mad.

Efter generalforsamlingen er der bodegabar i kælderen. Alle er velkomne, unge som gamle, og det kræver ikke tilmelding. Vel mødt!


Er du nyt bestyrelsesmedlem i YODA?

Der sker udskiftning på en række poster i YODA i forbindelse med generalforsamlingen. Vi har brug for nye engagerede bestyrelsesmedlemmer. Nedenfor er en oversigt over bestyrelsesposterne og arbejdet på de enkelte poster. Vi løfter generelt i flok og det meste arbejde foregår i fællesskab på de 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. Du skal stille op til bestyrelsen hvis:

– Du brænder for specialet

– Du ønsker at løfte uddannelsen for dig selv og dine kollegaer

– Du ønsker et netværk på tværs af hele landet

– Vil arrangere sociale arrangementer for dig og dine kollegaer

Formand for YODA

Vælges for en 2-årig periode. Tegner bestyrelsen udadtil sammen med forretningsudvalget (FU). Varetager alt ekstern kommunikation. Koordinerer og indkalder til bestyrelsesmøder. Mødes med DOS-bestyrelsen en gang årligt. Repræsenterer YODA internationalt som national kontaktperson i FORTE.

Næstformand (på valg – nuværende genopstiller ikke)

Vælges for 1 år ad gangen. Tegner sammen med resten af FU bestyrelsen udadtil og assisterer formanden i hans/hendes arbejde. Deltager i møde med DOS-bestyrelsen.

Kasserer (på valg – nuværende genopstiller ikke)

Vælges for en 2-årig periode. Del af FU. Varetager den daglige drift i foreningen. Kontakt til revisor. Lægger budget til forårsmødet sammen med den forårsmødeansvarlige og budget for foreningsåret med resten af FU. Aflægger regnskabet til den ordinære generalforsamling.

Uddannelsesansvarlig (på valg – nuværende genopstiller ikke)

Vælges for en 2-årig periode. Indstilles som udgangspunkt til at repræsentere YODA i uddannelsesudvalget under DOS (UDDU). Leder og koordinerer arbejdet i YODAs uddannelsesudvalg der består af tidligere uddannelsesansvarlige og andre med interesse for uddannelse. Uddeler ”Den Gyldne YODA”.

Forskningsansvarlig (på valg – nuværende genopstiller ikke)

Koordinerer udvælgelsen til og afholdelsen af YODAs ungdomsforskerkonkurrence til DOS-kongressen ”YODA best paper” i tæt kontakt med formanden for videnskabeligt udvalg under DOS. Afholder webinars om forskningsrelevante emner i YODA.

Kursusansvarlig (på valg – nuværende genopstiller)

Vælges for 1 år ad gangen. Koordinerer afholdelse af YODAs skadestuekursus i de 3 uddannelsesregioner foruden andre kurser som fx suturkursus. Koordinerer opdatering af kursusmaterialet til skadestuekurserne. Opdaterer YODAs kalender med A-kurser og andre relevante kurser.

Regionsansvarlige

Vælges for 1 år ad gangen. Repræsenterer YODA i de regionale uddannelsesråd. Arrangerer afholdelse af skadestuekurserne regionalt og koordinerer afholdelsen af kursus i kirurgiske adgange. Deltager i karrieredag/specialernes dag regionalt.

Region øst (genopstiller)

Region syd (nuværende genopstiller ikke)

Region nord (nuværende genopstiller ikke)

Webmaster/nyhedsbrevansvarlig (ikke på valg)

Vælges for en 2-årig periode. Udsender nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamlinger. Assisterer i oprettelse af kurser, tilmeldinger og udtræk af deltagerlister. Kontakt til den professionelle webhost.

Forårsmøde/industriansvarlig (på valg – genopstiller ikke)

Vælges for 1 år ad gangen. Varetager kontakten til industrien ifm. forårsmødet. Koordinerer indholdet til forårsmødet sammen med resten af bestyrelsen. Kontakten til kursusstedet om deltagere, overnatning, bespisning mm.

Suppleant (på valg – nuværende genopstiller ikke)

Vælges for 1 år ad gangen. Deltager i alle bestyrelsesmøder og bidrager i det generelle arbejde i foreningen. Træder til hvis en person må forlade sin post.


Fra forskningsudvalget

YODAs forskningsudvalg har igen i år haft fornøjelsen af at bedømme abstracts til konkurrencen YODA Best Paper. Konkurrencen afholdes Torsdag morgen den 24/10 på DOS-kongressen og vi har fundet fire værdige finalister som alle glæder sig til at præsenteres deres flotte studier.

Vel mødt!


Den gyldne YODA 2019

Hvis du synes en bestemt læge eller afdeling gør et rigtig godt arbejde med at uddanne yngre læger, kan du nominere den bestemte læge eller en hel afdeling til at modtage YODA’s den gyldne yoda ved DOS gallamiddagen om torsdagen.

Din og evt flere kollegaer samlet indstilling skal sendes til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk senest den 7/10.

Liv Wahlsten, Uddannelsesansvarlig i YODA