skip to Main Content

Nyhedsbrev – Maj 2016

Leder

Hvorfor blev du ortopædkirurg?
Kan du huske hvorfor du valgte ortopædkirurgien? Det er nok de færreste for hvem det har været en drøm siden de startede med at læse medicin. Der er mange andre grunde til at vælge ortopædkirurgi end bare de rent faglige. Det er vi alle nødt til at erkende hvis vi skal blive ved med at rekruttere dygtige kollegaer til specialet.
I disse måneder vil der nok på mange skadestuer og ortopædkirurgiske afdelinger blive ansat lægevikarer hen over sommeren. Selv havde jeg også et vikariat på en ortopædkirurgisk afdeling under studiet. Og her var det ikke kun arbejdsopgaverne som vækkede min interesse yderligere, men også det at jeg kunne spejle mig selv i nogle af de yngre læger på afdelingen. De tog mig med operationsgangen bare nogle enkelte gange og gav mig en kniv i hånden. De skabte god stemning på afdelingen ved samarbejdet med sygeplejerskerne og internt i lægegruppen med deres humor. Mere skulle der ikke til!
Der er mange ting som er afgørende for ens specialevalg: vagtbelastning, arbejdstilrettelæggelse, familieliv, bopæl, etc. Ting vi som yngre ortopædkirurger ikke har nogen indflydelse på. Der hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende er som rollemodeller og forbilleder for mulige fremtidige kollegaer. Det gælder både overfor medicinstuderende, lægevikarer og KBU-læger. Tænk en gang på hvordan du gerne vil omtales blandt dem som kan blive dine fremtidige kollegaer.
Med 5-års frist, fremdriftsreform og øget optag af medicinstuderende tvinges de studerende til allerede under studiet i nogen grad at tage stilling til speciale. Derfor er det allerede her rekrutteringen til vores speciale starter. For YODA er det glædeligt at DOS nu har oprettet i rekrutteringsudvalg. Der er gode muligheder for vi i YODA med repræsentanter i udvalget kan påvirke indsatserne overfor særligt de studerende på deres ophold på de ortopædkirurgiske afdelinger rundt omkring i landet.
Tænk over det næste gang du har en medicinstuderende med eller har en ny forvagt i skadestuen. Vær det forbillede du selv så op til da du valgte dit speciale.

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark


YODAs Forårsmøde og DOS’ Uddannelsesdag 2017

Datoen er fastlagt, sæt kryds i kalenderen 21.-22. april 2017. Har du forslag til emner, foredragsholdere eller bare nogle gode idéer til arrangementet er du velkommen til at kontakte foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk


Nyt fra Forskningsudvalget

Et nyt og spændende koncept er under udvikling, et Forsknings-webinar.
Det  kommer til at foregå over 2 aftener, hhv. Den 8. og 15. August 2016.
Man har således mulighed for at deltage i kurset, uanset hvor man befinder sig i landet. Det eneste det kræver er en computer J
Kursets indhold svarer til vores tidligere afholde Forskningskursus og mere information om kurset og kursustilmelding annonceres i juni måned på vores hjemmeside og på facebook.

Husk at abstract submission til årets DOS kongres er åben frem til 15. Juni. Husk ligeledes at deltage i YODA Foredragskonkurrence! læs mere her: https://yngreortopaedkirurger.dk/forskning/yodas-ungdomsforskerpris/

Julie Ladeby Erichsen
Formand for Forskningsudvalget


KIRURGISKE INSTRUMENTER
og deres navnefædre

I den travle dagligdag på operationsstuen bruges for adskillige kirurgiske instrumenter betegnelser, som for eksempel Mikulicz, Péan, Kocher, Langenbeck, Mayo etc.
Alle kender de respektive instrumenter og deres funktion.
Men hvem var så disse tidligere kirurger, som blev til navnefædre for instrumenterne?
En Péan
Den såkaldte Péan er en klemme, som i midten af det 19. århundred primært blev udviklet til afklemning af blødende kar. Instrumentet er i sin oprindelige form en spinkel tang med lige brancher uden hager, og kan låses ved hjælp af crémailléren. Péan’s klemme er som grundmodel i tidens løb i varierende grad blevet modificeret, og tilpasset behovet der afspejles i kirurgiens udvikling.
I den ortopædkirurgiske hverdag benyttes en Péan som klemme i forbindelse med hæmostatiske tiltag men anvendes også som et kærkomment klemmeinstrument ved forskellige operationsmanøvre.
Jules Émile Péan – Historiske Facts
• Fransk kirurg, * 29. november 1830 i Marboué ved Châteaudun, † 30. januar 1898 i Paris.
• 1851 immatrikuleres Jules Émile Péan ved det medicinske fakultet i Paris.
• 1860 medicinsk doktorgrad.
• Efter 1860 uddannes Péan sidenhen til en habil kirurg ved forskelige sygehuse i den franske hovedstad.
• Péan bliver kendt for succesrige operationer, deriblandt splenektomi, pylorusresektion og ovariektomi.
• I 1860’erne udvikler Péan sin hæmostatiske klemme, som markedføres af den parisiske instrumentmager Mathieu.
• 1893 gennemfører Péan implantation af en overekstremitetsprotese med kunstig skulderled.
• 1873 – 1892 virker Péan som leder af de berømte Hôpital Saint Louis i Paris.

Jens-Christian Beuke, Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, 2016


YODA lokalt


Øst

D. 26. og 27. maj afholdes der kursus i kirurgiske adgange i øst og vi glæder os meget. Kurset er fuldt tegnet, men hvis du ønsker at komme på venteliste skal du skrive til oest@yngreortopaedkirurger.dk – husk at skrive dit telefonnummer i emailen.

Næste torsdagsbar afholdes efter sommerferien d. 15. september hvor Michael Schultz, kursist på Herlev Hospital, kommer og fortæller om sit job og sin uddannelse i eftersøgnings- og redningstjenesten hos SAR-indsatsen. Vi starter kl 17:30 og under foredraget vil der være fadøl og nachos på YODAs regning. Efter foredraget vil det være muligt at blive og spise sammen. Kom og mød dine kollegaer fra andre ortopædkirurgiske afdelinger i regionen. Alle YODA-medlemmer og YODA-interesserede er velkommende.
Husk at I har mulighed for at søge YODA om økonomisk støtte til sociale og faglige arrangementer. Skriv til oest@yngreortopaedkirurger.dk og fortæl hvorfor netop jeres arrangement skal have støtte.

Venlig hilsen Christian Fagernæs
Regionsansvarlig Øst
E-mail: oest@yngreortopaedkirurger.dk