skip to Main Content
Juni 2019

Juni 2019

Nyhedsbrev juni 2019

Rekruttering og uddannelse er to af hjørnestenene i YODAs arbejde. Vi arbejder for såvel nationalt som regionalt at gøre vores uddannelse bedre og samtidig rekruttere de bedste kollegaer til vores speciale. Derfor glæder det mig at der i nord og syd de seneste måneder været enorm stor søgning til introduktionsstillinger i ortopædkirurgi. Et sted var der 12 ansøgere til 1 stilling. En interessant udvikling fra bare 4 år siden hvor op mod halvdelen af landets introstillinger stod ubesatte. Men er årsagen ganske simpelt et øget antal færdiguddannede læger? Eller er det nogle gode ortopædkirurgiske afdelinger med uddannelse i fokus, dygtige ældre kollegaer som rollemodeller og tilbud om forskning, vikariater eller studenterhold. Jeg tror om ikke andet at det sidste betyder en hel del. Udfordringen ligger i ikke at tabe de kompetente og kvalificerede læger som ikke får deres introstilling i første forsøg. Vi har brug for at reklamere for de mange spændende muligheder der er i ortopædkirurgien og komme væk fra fordommene om ortopædkirurger som store mindre begavede okser med hammer og boremaskine i hånden. Vi har brug for at læger vælger ortopædkirurgi til så vi får de dygtigste læger og bedste fremtidige kollegaer i vores speciale. I YODA arbejder vi med at udbrede det budskab, og jeg håber interessen for ortopædkirurgi i nord også vil afspejle sig i et engagement i YODA. Vi er faktisk med til at udforme store dele af vores uddannelse gennem deltagelse i regionale uddannelsesråd, uddannelsesudvalget i DOS, kommissoriet for en ny målbeskrivelse, uddeling af ”Den Gyldne YODA” og meget mere. For at tegne vores fremtidige arbejde vil alle yngre læger i ortopædkirurgi fra KBU til fase 3 kursist inden længe modtage et spørgeskema omkring uddannelse. Det er vigtigt at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet så vi får et repræsentativt materiale fra hele landet der kan bruges i det fremtidige uddannelsesarbejde. Besvarelserne vil være anonyme og ikke afdelingsspecifikke da vi ønsker at undersøge uddannelse generelt inden for det ortopædkirurgiske speciale. Ikke at forglemme så er YODA i lige så høj grad en socialt samlende forening, og vi understøtter gerne økonomisk lokale/regionale fagligt-sociale arrangementer for yngre ortopæder. Efter en god fest til vores forårsmøde, skal vi se om vi kan gøre kunsten efter til DOS-kongressen hvor vi traditionen tro onsdag aften indkalder til generalforsamling med efterfølgende Bodega-fest. Jeg ønsker alle en god sommer!

Formand Casper Dragsted