skip to Main Content
Maj 2018

Maj 2018

Leder

YODAs Forårsmøde blev igen i år afholdt på Dalum Landbrugsskole i Odense med stor tilslutning. Med 75 tilmeldte var tilslutningen større end den har været de seneste 3 år med en overvægt af introlæger og fase 1 kursister. Jeg vil gerne takke alle som deltog for et rigtig godt fagligt møde og ikke mindst socialt.
Bestyrelsen arbejder hele tiden på at forbedre forårsmødet og vi tager gerne imod input til såvel den faglige som den sociale fest. At mødes to gange om året på tværs af hele landet, henholdsvis til generalforsamling og forårsmøde, har efter min overbevisning en stor betydning for sammenhængskræften blandt yngre ortopædkirurger. Forårsmødet er selvfølgelig et fagligt arrangement, men det er i lige så høj grad et socialt arrangement for alle vores medlemmer. Vi vil fortsat fremover forsøge at sætte nogle rammer for et godt socialt arrangement uanset hvor forårsmødet nu afholdes. Endnu en gang tak for et rigtigt godt arrangement og en festlig aften og nat. Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen 3. maj næste år hvor næste forårsmøde afholdes.

Casper Dragsted, Formand


 YODAs kursus i kirurgiske adgange øst

Nåede du ikke på kirurgiske adgange øst i år, så sæt allerede nu kryds i kalenderen 15. og 16. maj 2019. Her afholdes næste kursus med udvidet deltagerantal.


Forskning

Så er der åbnet for tilmelding og abstract submission til dette års DOS kongres og vanen tro afholder YODA ungdomsforskerkonkurrencen “YODA best paper”. Vi havde en fantastisk session sidste år og ser frem til at gentage successen.
VI har i år udvidet deltagerfeltet således at alle ikke-speciallæger (også HU-læger) kan deltage. Dog er det fortsat sådan at hvis du er PhD-studerende, PhD eller Dr. Med. kan du ikke deltage.
Alle bidrag bliver vurderet af forskningsudvalgets medlemmer. De fem bedste bliver inviteret til at præsentere deres arbejde på YODA sessionen Torsdag den 25. Okt. kl 9.15.
Vi ser frem til at høre fra Jer

Søren Ohrt-Nissen, Forskningsansvarlig


Syd

HUSK Røntgen kursus 24. juni 13-18 i Kolding. Det er et kursus der er relevant for de fleste der arbejder i skadestuen, men nok særligt stud.med. vikarer, KBU og Intro. Der vil blive gennemgået masser af luskede albuebilleder mm. og rtg. af thorax til brug for mellemvagterne hvor en ortopædkirurgisk patient risikere at blive medicinsk 😉Undervisningen er case og billed baseret med tid til spørgsmål, underviserne er HU-læger i radiologi og ortopædkirurgi.

Sidder du et andet sted i landet og ærgrer dig over du ikke bor/arbejder i region SYD er du velkommen alligevel. Alternativt tager vores undervisere gerne hen til dig men da skal I kunne samle min. 10 max. 15 deltagere og datoen kan vi finde sammen min 3 måneder i forvejen. Kontakt syd@yngreortopaedkirurger.dk for mere info.
Kathrine Rasch, Region Syd ansvarlig