skip to Main Content
Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i YODA 2021

Sted: Hotel Scandic Falkonér.

Tid: Torsdag den 18. november 2021 kl. 17.30-20.00

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved generalforsamlingen. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsen beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
 6. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent
 7. Personvalg: Formand og web/nyhedsbrevsansvarlig vælges for en 2-årig periode i lige år. Kasserer og uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årig periode i ulige år. Øvrige personvalg er for en 1-årig periode.
  1. Formand (ikke på valg)
  2. Næstformand (på valg, genopstiller)
  3. Kasserer (på valg, genopstiller)
  4. Uddannelsesansvarlig (på valg, genopstiller)
  5. Forskningsansvarlig (på valg, ønsker ikke genvalg)
  6. Kursusansvarlig (på valg, ønsker ikke genvalg)
  7. Web/Nyhedsbrevansvarlig (ikke på valg)
  8. Forårsmøde/Industriansvarlig (på valg, genopstiller)
  9. Regionsansvarlig – Nord (på valg, ønsker ikke genvalg)
  10. Regionsansvarlig – Syd (på valg, ønsker ikke genvalg)
  11. Regionsansvarlig – Øst (på valg, ønsker ikke genvalg)
  12. Suppleant 1 (på valg, genopstiller)
  13. Intern revisor
  14. Ekstern revisor
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til fu@yngreortopaedkirurger.dk senest den 4. november 2021.  Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag vil blive udsendt senest en uge før generalforsamlingen.

Personvalg sker ved opstilling på dagen. Bestyrelsen ser dog meget gerne at man fremsender et motiveret valgoplæg senest 4. november 2021 på fu@yngreortopaedkirurger.dk (gerne indeholdende billede). Valgoplæg vil blive uploadet til hjemmesiden under Generalforsamling 2021.

Der vil være en let anretning samt drikke under generalforsamlingen og dette er gratis for alle YODA medlemmer, men tilmelding kræves senest den 4. november 2021 på: www.yngreortopaedkirurger.dk

YODA’s 10 års jubilæum

Efter generalforsamlingen vil der være fejring af YODA’s 10 års jubilæum på Alleénberg kl 20.30 hvor der vil være øl og drinks på YODAs regning. Her er alle velkomne.