skip to Main Content

Nyhedsbrev – Marts 2017

Nattevagtens trøst forsvinder

De fleste af os har siddet der – en regnvåd lørdag nat i skadestuen. Netop været på vej i seng efter at have set aftenens sidste brianfraktur og forvisset op til flere teenage-fulde stilet-iførte unge damer om at deres ankel ikke er brækket, men blot forstuvet. Netop som man var på vej mod vagtværelset ringer telefonen – ordensmagten har ”fundet” en lidt for optimistisk bilist som tænkte at det var bedre at have bilen med hjem i aften end i morgen. Og nu vil de gerne have assistance til at udtage en blodprøve. Og igennem en årrække er vi også blevet belønnet for denne indsat. Det har tidligere været således, at der forelå en aftale mellem Lægeforeningen og Rigspolitiet omkring de gældende takster for udtagning af blodprøver til §53 og §54 sigtelser af de kære bilister. Og selv efter denne aftale forfaldt for en del år siden, har det været muligt for de kære forvagter at blive honoreret for deres indsats. Men pr. 1. marts 2017 er det muligt for regionerne at indgå aftaler med politiet om varetagelse af denne ”service”. Ligeledes er det i folketinget blevet vedtaget at regionerne kan vælge om de vil opkræve betaling ved politiet. Det er tidligere blevet meldt ud fra Lægeforeningen at man har afgivet høringssvar i netop denne sag, men til trods for betragtningen om at hospitaler er for syge borgere, og ikke et serviceorgan for politiet, er forslaget blevet vedtaget i folketinget. Der har tidligere været en del debat i medierne om, hvorvidt det er en lægeopgave at udtage en sådan blodprøve. Der har særligt været skelet til bioanalytikerne, og lagt op til at netop disse medarbejdere lige vel kunne udføre opgaven. Det er dog fortsat således at der skal være en læge bag udtagelsen af en blodprøve, før den kan være gældende i retslig medfør. Såfremt man ønsker at fratage de yngre læger denne sidste ”gode” i en ellers fortravlet og ubarmhjertig skadestue, bør man være bevidst omkring evt. konsekvenser fra et juridisk efterspil. Som det har været kommenteret fra Lægeforeningen – hvem skal afholde udgifter, såfremt en læge skal møde i retten grundet udtagelsen af en spritprøve som er pålagt som konsekvens af en evt. aftale mellem regionen og politiet. Hvorvidt det er et fremskridt med denne nye mulighed for aftale med politiet er jeg tilbageholden med at konkludere på. Jeg er fuldt enig i at der har været en del uheldig medieomtale som konsekvens af enkelte lægers grådighed omkring de manglende faste rammer omhandlende honorarer for spiritusprøver. Her tænkes særligt på omtale af læger der krævede op mod 3.000,- DKK for én enkelt blodprøve. Men samtidig mener jeg at netop disse honorarer har fordret et engagement og villighed til at ”servicere” ordensmagten når de står på landets skadestuer i selv de travleste timer. Der eksisterer et gensidigt ønske om at hjælpe hinanden. Vi ønsker at hjælpe politiet tilbage på gaden, så de kan udføre deres opgaver, frem for at vente på ekspedition på hospitalerne. Samtidig vil vi gerne have hjælp fra dem, når vi trænger den, og i sådanne tilfælde, gerne før som siden. Såfremt der bliver indgået aftaler mellem regionerne og politiet er det i alle fald vigtigt at der bliver defineret klare regler og instrukser for, hvorledes de yngre læger skal forholde sig til politiets ønske om udtagelse af blod.

Til sidst må vi hellere minde alle om at tilmelde sig året forårsmøde – denne gang med helt nyt oplæg og struktur, som der kan læses nærmere om i sidste måneds leder.

Christian Støttrup, Næstformand for YODA

 Øst 

Vi går et spændende forår i møde med en masse kurser og aktiviteter blandt YODA-øst.
-Skadestuekursus d. 28/29-03, som er meget lærerigt og populært. STADIG pladser, men skynd jer.!
-Kursus i Kirurgiske adgange d. 26/27-04, kun FÅ pladser tilbage
-Torsdagsbar Øst d. 4/05. Hyggeligt og lærerigt. Mød dine kollegaer fra andre afdelinger, drik en øl, spis middag, og hør et spændende foredrag omkring forskning og PhD indenfor Ortopædkirurgien.
Hvis ikke andet, så ses vi til YODA-forårsmøde.

Jacob F. Mortensen, Regionsansvarlig Øst