skip to Main Content
Nyhedsbrev – Januar 2017

Nyhedsbrev – januar 2017

 

Leder

Snart begynder medlemsmøderne forud for overenskomstforhandlingerne for Yngre Læger. Ved seneste overenskomst blev de såkaldte 13-timers vagter indført. En ordning som skal forsøge at imødekomme arbejdsmængden på nattevagter hvor belastningen er for høj og ikke kan nedbringes. Tanken om at imødekomme arbejdsmængden er selvfølgelig god, men endnu mere er det en gylden mulighed for arbejdsgiveren til at udnytte vores tilstedeværelse i døgnets fulde 24 timer. Jeg hører fra mange af mine kollegaer i forvagt- og mellemvagtslag at de er vågne i mere end 13 timer på deres aften-nattevagter. Løsningen er i mine øjne dog ikke kortere intensive vagter. Jeg har selv, efter indførelse af 1813-ordningen i Region Hovedstaden, set patienter i skadestuen som er visiteret til skadestuen kl. 3 eller 4 om natten, selvom deres skade måske var mange timer gammel og sagtens kunne vente til dagtid. Akutmodtagelserne skal selvfølgelig kunne tage sig af akutte skader døgnet rundt og patienter som kræver hurtig vurdering eller behandling skal ses uanset tidspunkt. Men patienter med mindre ikke alvorlige skader bør kunne vente til dagtid med at blive behandlet. Mange steder er det yngste læge som står i front hele døgnet og hvor god supervision og læring er der egentlig når klokken har passeret midnat? Skadestuen er i mine øjne ikke et 24-timers ambulatorium og vores overenskomst skal ikke understøtte en sådan tankegang. Således vil jeg mene er den bedste patientbehandling og uddannelse af yngre læger foregår i dagtimerne og natarbejde kun er akut arbejde. Og her skal ”akut” forstås i dets rigtige betydning, nemlig som pludseligt opstået og med behov for hurtig handling. Så min opfordring er at vores overenskomst ikke imødekommer en tankegang om skadestuen som et døgnambulatorium.

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger DanmarkUddannelsesudvalget

Håber alle er kommet godt ind i det nye år!
Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen står overfor en gennemgående revidering og arbejdet påbegyndes i april.
Vi, i uddannelsesudvalget, har valgt at fokusere på introduktionsuddannelsen, og vil i den forbindelse gerne høre, hvad i tænker kan forbedres?
Er der noget, som i synes skriger til himlen og som åbenlyst bør laves om? Har i en god ide til forbedring af en lille detalje, som i altid har undret jer over eller måske noget helt tredje?
Så skriv til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk eller skriv på facebook hvor i også finder et spørgeskema. I er også velkomne til bare at kommentere i tråden.
Bedste hilsner

Uddannelsesudvalget.


Forskningsudvalget

Til foråret afholder vi igen “YODAs Forsknings-webinar”. Kurset blev afholdt første gang i efteråret 2016 og var en stor succes. På baggrund af stort ansøgerfelt har vi besluttet at udvidede antallet af deltagere til 50. Det er dog kun de første 20, der får mulighed for at deltage aktivt i kurset med spørgsmål og kommentarer. Kurset kommer til at omhandle alle basale aspekter af publikations-fasen; fra den gode ide til endelig publikation. Kurset afholdes i to dele Onsdag den 1. Marts og Onsdag den 8. Marts, begge dage fra 20.00 – 21.30. Tilmelding senest Tirsdag den 21. Februar. Kurset er gratis. Læs mere og tilmeld dig via hjemmesiden.

Søren Ohrt-Nissen, Formand for forskningsudvalget.


YODA lokalt


Nord

Kære kolleger.
Glæd jer til næste fredagsbar og sæt kryds i kalenderen d. 24.3.17. Baren afholdes i Aarhus. Hold øje med hjemmesiden og facebook for program og tilmelding.
Der forventes at blive afholdt nyt skadestuekursus samt kursus i kirurgiske adgange i løbet af foråret. Opslag vil følge på hjemmesiden.
Har du forslag til sociale og faglige arrangementer så giv lyd.
De bedste hilsner

Tina Senholt Videbæk


Øst

Så er alle forhåbentlig kommet godt ind i det nye år.! Jeg er i hvert fald i fulde omdrejninger med at planlægge både skadestuekursus (d. 28-29 Marts, Bispebjerg) samt Kursus i kirurgiske adgange (d. 26- 27 April, Panum). Begge kurser vil blive åbnet for tilmelding mandag d. 6/02 om formiddagen på vores hjemmeside. De er populære, og bliver normalt fuldt tegnet, så få talt med jeres ledelse om deltagelse, og vær klar ved tasterne når tilmeldingen åbner sig.

Der holdes torsdagsbar til en gang i Maj, dette lidt atypisk, men jeg er igang med at få overtalt nogle spændende Ortopædkirurger at komme ud og deltage og holde oplæg.

Til sidst vil jeg opfordre jer derude, på de forskellige afdelinger, at lave en spørgerunde om hvor vidt i har en kontaktperson som fungerer som ambassadør for YODA? Jeg mangler en del kontakter derude, og det kan jo være at nogle er stoppet med tiden. Så skriv gerne til oest@yngreortopaedkirurger.dk hvis i ønsker at repræsentere YODA på jeres afdeling og omvendt.

Jacob F. Mortensen, Regionsansvarlig Øst


Syd

YODA’s skadestue kursus i Region Syd Kurset er delt over to aftener men du er velkommen til kun at deltage i én af aftenerne. Formålet er at komme omkring både de oplagte, de okkulte, de praktiske, de hyppige og de alvorlige problemstillinger, der opstår på en skadestuevagt. Det skal bemærkes, at kurset ikke er et praktisk undersøgelseskursus. For hver behandlingsregion gennemgås flere forskellige patientcases, hvor mulige undersøgelses- og behandlingsstrategier diskuteres.
Målgruppe: Kurset henvender sig til nye læger og stud.med.’er i Skadestuen og FAM. Vi forventer at deltagerne inden kursus start har et vist kendskab til undersøgelsesteknik for bevægeapparatet, svarende til pensum ved universiteternes ortopædkirurgieksamen. Underviserne er yngre læger med stor skadestueerfaring.
Sted: Kurset afholdes mandag den 27. marts og tirsdag den 28. marts fra kl. 17-21 på Kolding Sygehus, lokalet Storebælt lige over hovedindgangen til sygehuset. Skovvangen 2-8, 6000 Kolding
Pris: Kurset koster 200,- pr. aften og vil indeholde sandwich, sodavand, kaffe og kage.
Tilmelding kan foretages på YODA’s hjemmeside under kurser. Tilmeldingsfrist er søndag den 19. marts Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens-Christian Beuke på mail syd@yngreortopaedkirurger.dk