skip to Main Content
Nyhedsbrev – Februar 2017

Nyhedsbrev – februar 2017

Fra uddannelsesdag til forårsmøde
Tilmeldingen til YODAs Forårsmøde 2017 er åbnet! Som de fleste forhåbentlig snart er bekendt med, er YODAs Forårsmøde nu et selvstændigt arrangement og ligger ikke længere i forlængelse af DOS’s Uddannelsesdag. For dem som stadig måtte stille sig uforstående over for den beslutning følger her et lille resumé. Efter et succesrigt første forårsmøde i 2011, blev forårsmødet i 2012 afholdt i et fælles arrangement med DOS Uddannelsesdag. Det medførte en stor stigning i antal deltagere på uddannelsesdagen med efter sigende tilsvarende større udbytte. Fra DOS’s side havde man imidlertid den opfattelse at det var de samme få speciallæger der mødte op år efter år. For at styrke fokus på uddannelse og markere at uddannelsesdagen var et arrangement også målrettet speciallæge ønskede DOS ikke længere industriens deltagelse på uddannelsesdagen 2016. Ind til 2016 havde DOS formidlet kontakten til industrien som var inviteret til at deltage ved såvel uddannelsesdag som forårsmøde. På et møde med DOS bestyrelsen i august 2016 meddelte DOS så at de ønskede at adskille uddannelsesdagen fra YODAs Forårsmøde (se seneste nyhedsbrev fra DOS). På mødet præsenterede YODA løsninger for afholdelse af et fællesarrangement i fremtiden som dog ikke blev aktuelt. Det har hele tiden været YODAs holdning at der var en god synergi mellem uddannelsesdag og forårsmøde og aldrig været vores ønske at adskille de to arrangementer. Til gengæld har det åbnet op for at ændre strukturen for YODAs Forårsmøde 2017 og vi kan i år lancere et udvidet program med en international oplægsholder. Samtidig har vi nu mulighed for at fastsætte dato og placering for årene fremover uafhængig af DOS. Vi ønsker fortsat at forårsmødet er et både fagligt, men også socialt tilbud til alle vores medlemmer. Derfor er der ét samlet tilmeldingsgebyr for deltagelse i hele arrangementet. Det skal understreges at de sociale aktiviteter er fuldt finansieret af deltagergebyret. Jeg vil gerne opfordre til at så mange YODA-medlemmer som muligt fortsat bakker op om de uddannelsesaktiviteter og workshops arrangeret af DOS’s Uddannelsesudvalg som i år bliver afholdt under DOS kongressen. Det er et forum hvor vi har mulighed for at påvirke vores egen uddannelse. Og trods det ophørte samarbejde omkring uddannelsesdag/forårsmøde, har YODA stor interesse i at understøtte uddannelsesfremmende arbejde. Og YODA deltager aktivt i arbejdet gennem uddannelsesansvarlig Eske Brand som er repræsenteret i DOS’s Uddannelsesudvalg.

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark


Tilmelding til årets Forårsmøde er skudt igang!

Der er mulighed for tilkøb af overnatning- Vi har desværre annonceret et dobbeltværelse billigere end et enkeltværelse og gør derfor opmærksom på at prisen for et dobbeltværelse er 350 kr per person inkl. Morgenmad. Prisen for et enkeltværelse er fortsat 450 kr med morgenmad. Vi beklager fejlen!


Effects of Bracing in Adolescents with Idiopathic Scoliosis

Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB. N Engl J Med. 2013 Oct 17;369(16):1512-21.
Formål:
At undersøge effekten af korset-behandling vs. observation af patienter med Adolescent Idiopatisk Skoliose (AIS).
Metode:
Multicenter-studie med 25 deltagende centre.
Inklusionskriterier: 1) Alder 10-15 år, 2) Betydeligt vækstpotentiale (manglende eller ukomplet ossifikation af Ilium-apofysen), 3) Cobb vinkel mellem 20-40 grader.
Outcome: Progression af kurven til en Cobb vinkel > 50 grader blev betragtet som treatment failure.
Forløb: Patienter blev randomiseret til enten observation eller korset (> 18 timer dagligt for fuld compliance) og blev fulgt med røntgen optagelser hver 6. måned indtil afsluttet behandling (patienten fuldt udvokset).
Resultat:
Ud af 1086 inkluderbare patienter blev 383 inkluderet i studiet. Grundet en udvalgt skepsis fra patienter (og forældre) var man nødsaget til at oprette en ”ægte” randomiseret gruppe (155 patienter) og en præference gruppe hvor patienten selv valgte behandlingen.
Efter anden interim analyse (230 patienter) blev studiet afbrudt af den overseende myndighed grundet en tydelig effekt af korset behandling (Odds ratio for succes = 2.03 (95% confidence interval, 1.12 to 3.68; P = 0.0197).
Intention-to-treat analyse på den randomiserede gruppe viste 75% success-rate i korset gruppen vs. 42% i observationsgruppen (OR = 4.11; 95% CI, 1.85 to 9.16). Number needed to treat for at forhindre en case med kurve progression var 3.0.
Der var en tydelig negativ effekt af manglende compliance med korset-regimet.
Der var ingen forskel i health-related quality of life-scores mellem korset- og observations-gruppe.
Konklusion:
Korset behandling nedsætter risiko for progression af høj-risiko kurver. Længere tid-i-korset er forbundet med øget chance for behandlings-succes.

Kommentar til studiet

Søren Ohrt-Nissen
Ph.d -studerende, Rygsektionen, Rigshospitalet
Som en direkte konsekvens af ovennævnte studie har ledende organer indenfor behandling af AIS for nylig skiftet standpunkt omkring indførsel af screening for AIS. The Scoliosis Research Society, American Academy of Orthopedic Surgeons, Pediatric Orthopedic Society of North America og American Academy of Pediatrics har udgivet et fælles position statement (se link nederst), hvori man anbefaler genoptagelse af skolescreenings-programmer, der tidligere blev droppet grundet manglende evidens for virkningen af tidlig ikke-operativ intervention.
https://www.srs.org/about-srs/news-and-announcements/position-statement—screening-for-the-early-detection-for-idiopathic-scoliosis-in-adolescents

Thomas Borbjerg Andersen
Afdelingslæge, Ph.d., Dr.med., Ortopædkirurgisk afdeling, Rygsektionen, Rigshospitalet
Dette studie dokumenterer at korsettering virker mht. at mindske progression ved AIS. Dette har mange som beskæftiger sig med feltet nok ikke betvivlet. Studiet bekræfter ligeledes tidligere studier som viser at effekten er afhængig af compliance samt, at number needed to treat for at forhindre en progression til at være kirurgisk kandidat er 3. Dette må man holde sig for øje når talen kommer på screening. I BRAIST studiet er hovedparten af patienter udstyret med fuld tids korset (Boston korset). I DK anvendes i høj grad natkorsettering, indført bla. på bagrund af positive erfaringer med korsettypen i Finland. Derudover viste Dansk studie at compliance problemer med fuldtids korsettet blev mere udtalt jo længere tid patienterne havde været korsetteret. Da studiet er afbrudt før tid er en del af patienterne ikke fulgt til skeletmodenhed, desuden er compliance data kun rapporteret for de første 6 måneder.
Der er senere publiceret data fra dette studie som ikke viser psykologisk påvirkning ved fuldtids korsettering, andre studier har dog vist dette, så her er ”the jury still out”.


YODA lokalt


Øst

Ohøj derude,
Det er en spændende tid vi går i møde blandt YODA og vores medlemmer med kurser og Forårsmøder og Torsdagsbar.
Der er åbnet for tilmeldinger for:
-YODA forårsmøde med tilhørende kurser og Fææst!
-Skadestuekursus Øst, stadig pladser tilbage. Finder sted på BBH d. 28-29/03
-Kirurgiske Adgange, 6 pladser ledige.
-Torsdagsbar d.4/5, tema Forskning/PhD indenfor ortopædkirurgi. Mere info og reklame følger, men sæt kryds i kalenderen.
Der er masser af gode ting at melde sig til, og jeg kan afsløre at det hele er meget lærerigt og hyggeligt socialt.

Jacob F. Mortensen, Regionsansvarlig Øst