skip to Main Content

Nyhedsbrev – Juni 2017

Leder 

Sommerferien står for døren og det samme gør en reformering af vores speciallægeuddannelse, dog med en lidt længere tidshorisont. DOS har nedsat et kommisorium som skal komme med forslag til en revideret speciallægeuddannelse. YODA er repræsenteret i dette kommisorium ligesom vi for nylig er kommet med anbefalinger til en revideret målbeskrivelse for introuddannelsen. Det er for mig at se vigtigt at man betragter introuddannelse og hoveduddannelse som et samlet uddannelsesforløb. Dermed også sagt at introuddannelsen formelt kvalificerer én til hoveduddannelsen. Jeg har tidligere skrevet om netop dette emne. Ikke fordi jeg er tilhænger at man går direkte fra KBU til intro og videre i hoveduddannelse, slet ikke. Tværtimod mener jeg at alle burde have mere end et års ortopædkirurgi forud for en hoveduddannelse og gerne en stilling i et andet speciale. Det sikrer at man får mest muligt ud af sin hoveduddannelse og samtidig bringer kompetencer fra andre specialer ind det ortopædkirurgiske speciale. Det betyder også at det skal være legalt at sige til en ansøger til hoveduddannelse at vedkommende ikke er parat til at starte på hoveduddannelsen endnu, også selvom der skulle være ubesatte forløb. Men vi må ikke havne i en situation hvor man godkender en yngre kollegas introduktionsstilling, men bagefter ikke ønsker vedkommende i et hoveduddannelsesforløb på samme afdeling. Det er at devaluere vores speciale og vores uddannelse og uretfærdigt over for den yngre læge som tror at vedkommende skal være ortopædkirurg.

I øst øger man nu antallet af introduktionsstillinger fra 34 til 42. Det er glædeligt at endnu flere får muligheden for at få erfaring med ortopædkirurgi og forhåbentlig kommer det til at modsvare det stigende antal nyuddannede læger fra landets universiteter. Vi krydser fingre for at de også bliver besat så vi ikke står i en situation som for to år siden med mange ubesatte introstillinger. Og udfordringen bliver på sigt at indrette introuddannelsen så den ikke bare kompenserer for manglende ortopædkirurgi i den kliniske basisuddannelse med skadestuearbejde, ambulatorie og vagter, men indeholder systematiseret superviseret operationstid og obligatoriske specialespecifikke kurser som giver afdelingen mulighed for at vurdere den yngre læges kompetencer og den yngre læge mulighed for at tilegne sig dem. Hvis afdelingerne leverer en god uddannelse er det ikke et problem at stille krav til folks færdigheder, såvel kirurgiske som ikke-kirurgiske. Der er mulighed for at forlænge en introduktionsstilling og en forlængelse behøver ikke at betyde man aldrig bliver en god ortopædkirurg, men måske har behov for et ekstra halvt år til at opnå nogle færdigheder. Ikke alle behøver at have arbejdet samtlige sommerferier under studiet i en skadestue som lægevikar for at blive ortopædkirurg!

Min opfordring til vejledere, uddannelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger og andre beslutningstagere er; husk tidlig evaluering og karrierevejledning i speciallægeuddannelsen, husk de ikke-kirurgiske kompetencer og husk at levere en uddannelse som står mål med de kompetencer I forventer.

Rigtig god sommer til alle. Lad være med at komme til skade med byg-selv projekter og andre gode idéer. Jeres kollegaer vil så gerne have I kan dække jeres vagter, og vil så nødigt skulle behandle en kollega. God sommer!

Casper Dragsted, Formand  


Generalforsamling

HUSK YODAs Ordinære generalforsamling 2017 som afholdes i forbindelse med DOS-kongressen i umiddelbar forlængelse af posterwalk sessionen onsdag d 25 okt om aften. Nærmere info følger med DOS-bulletinen efter sommerferien.

 


Næste forårsmøde.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu. YODAs Forårsmøde 2018 bliver afholdt fredag 4. maj. Nærmere info følger i efteråret!


Forskningsudvalget

Deadline for abstract submission til dette års DOS kongres er nu udløbet (15. Juni).

Vi håber at mange har gjort brug af muligheden for at deltage i YODA’s Ungdomsforskerpris ”YODA Best paper”.
YODA’s Ungdomsforskerpris har til formål at anerkende den yngre læge eller medicin studerende, der yder en ekstra indsats, ofte uden for arbejdstid, for at drive vores speciale fremad med forskning af høj kvalitet. Vi ved af erfaring, at den første artikel er den sværeste og at vejen, i perioder, kan virke lang. Vi ønsker at stimulere og motivere denne proces og inviterer derfor de fem bedste abstracts til at fremlægge deres forskning på DOS kongressen under ”YODA best paper” sessionen. Vinderen af konkurrencen findes af YODA’s bedømmelsesudvalg og deltagerne vil blive informeret om udfaldet umiddelbart efter konkurrencen. Vinderen inviteres med til DOS Kongressens gallamiddag hvor han/hun vil blive hyldet og modtage præmien på 5000 kr.
Vi gør opmærksom på at HU-læger, speciallæger, læger med en akademisk grad eller PhD-studerende ikke kan deltage i konkurrencen. Falder du i en af disse kategorier og har submittet et abstract til konkurrencen bedes du skrive til forskning@yngreortopaedkirurger.dk og gøre opmærksom på dette.

Søren Ohrt-Nissen, Forskningsansvarlig


Kursusudvalget

Så er der afholdt sutur kursus – grænsen mellem plastikkirurgi og ortopædkirurgi – i både Øst og Syd. God opbakning begge steder og vi vil glæde os til at læse evalueringerne og gøre vores kurser endnu bedre.
Nåede du det ikke denne gang vil der blive mulighed igen i løbet af det kommende år!
Hold også øje med det kommende røntgen kursus i Odense.
Har du som Introlæge eller HU læge og tænker “hvorfor har YODA ikke et kursustilbud til mig” så skriv meget gerne til mig om jeres drømme og ønsker – så vil jeg gerne arbejde videre med jeres gode ideer!
Jeg kan kontaktes på: kursus@yngreortopaedkirurger.dk
Kathrine S Rasch, Kursusansvarlig

Øst

Så er sommeren godt på vej, og man må håbe det bringer det gode vejr med sig.! Det giver tid til andre ting end kurser om aftenen, så dem er der ikke planlagt nogen af i YODA-Øst før til efteråret.
I kan dog skrive i jeres kalender og sprede ordet allerede nu, især til de nyklækkede læger, at dato for skadestue-kursus til efteråret vil blive d. 9-10 Oktober på Bispebjerg hospital.
God sommer til alle jer derude, såval når i har fri som når i arbejder hårdt på afdelingerne.
Jacob Fyhring Mortensen, Regionsansvarlig Øst