skip to Main Content
Nyhedsbrev Juli 2021

Nyhedsbrev Juli 2021

HU-Stillinger:

Der har været HU-samtaler for hhv. Syd og Nord i Juni måned. Jf. beretninger skulle alle stillingerne angiveligt være blevet besat. Tillykke til alle, som har fået en HU-stilling.

Der er slået HU-stillinger op for region øst, med ansøgningsfrist d. 16 august 2021. Pøj pøj til alle, som søger her!

YODAs Efter(For)årsmøde 17. september 2021:

OBS: For dem som endnu ikke har fået plads på årets møde, så åbner tilmeldingen for et begrænset antal igen mandag d. 19 Juli. Hold øje med vores hjemmeside for mere info

Da tilslutningen i år har været enormt stor og at vi nu har mulighed for at øge deltager antallet, har vi i bestyrelsen valgt afholde endnu en workshop:

”A Joint Knee Adventure”.

Til denne workshop har vi inviteret en traumatolog og idrætskirurg med på et eventyr rundt om komplekse knænære frakturer med tilhørende ligamentære og/eller menisk læsioner. Undervisningen er casebaseret i mindre grupper og vil have fokus på forskelle og samarbejdet i mellem subspecialerne. Workshoppen henvender sig primært til hoveduddannelseslæger, speciallæger eller yngre ortopædkirurger med særlig interesse for denne type af frakturer.

Skulle man have lyst til at deltage i denne workshop i stedet for den man allerede er tilmeldt skal man skrive til foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk inden søndag 18/7.

Der er forsat venteliste til basal osteosyntese.

KURSUS:

I juni måned, har vi for første gang afholdt kurset: ”Klar, parat, forskningsstart”.
Kurset blev afholdt som webinar, med god opbakning fra det meste af landet.
Vi arbejder på at gøre optagelserne fra kurset tilgængelige via hjemmesiden.

Der er planlagt skadestuekursus for vores nyeste kollegaer i specialet.

Kurset i Region Syd vil blive afholdt på Kolding Sygehus d. 14-15 september.
Læs mere om kursets del 1 her og del 2 her.

Kurset i Region Nord er planlagt til den 20-21 september og vil blive afholdt i Århus.
Læs mere om kursets del 1 her og del 2 her.

 

God sommer til alle!