skip to Main Content
Nyhedsbrev Marts 2021 – Feedbackkultur.

Nyhedsbrev Marts 2021 – Feedbackkultur.

Kære medlemmer – her er lidt nyt fra YODA: 
Feedbackkulturen på afdelingen: 
Den ny målbeskrivelse indføres i 2021 og i denne er feedback, supervision og evaluering centralt.
Vi ønsker i uddannelsesudvalgets, at undersøge feedbackkulturen på landets forskellige afdelinger, og håber derfor I vil bruge et par minutter, på at besvare vores spørgeskema.
På vegne af Uddannelsesudvalget, UDDU.
Forårsmødet 2021: 
Pladserne på mødet er nu udsolgt, så
vi forventer at blive omkring 70 deltagere.
Efter regeringens seneste udmelding vdr. genåbning for konferencer mm. er vi forsat forhåbningsfulde ift. årets forårsmøde.
Vi er dog stadig afventende for hvordan rammerne for mødet bliver.
Når der er nyt, vil vi sende mails, til alle som har fået plads på året møde.
På vegne af udvalget for Forårsmødet, YODA.
Kursus:
Der er planlagt Skadestuekursus del 1 og 2  i region Øst. Kom og bliv klogere på de praktiske, de hyppige og de alvorlige problemstillinger, der kan opstå på en skadestuevagt. Kurset henvender sig til stud.med., KBU-læger og Intro-læger.  Kurset afholdes d. 17-18. maj. Fra kl. 16.30-20.30 på Herlev Hospital.
På vegne af Region Øst, YODA.