skip to Main Content

Nyhedsbrev – Juni 2016

Leder

Til efteråret prøver vi i YODA et nyt koncept af. Nemlig et online forskningskursus i form af et webinar. Et spændende initiativ som vi håber så mange af jer som muligt har lyst til at deltage i.
Kurset vil fortsat være et basalt forskningskursus løbende over to aftener om basale principper og udformningen af en forskningsprotokol. Et yderst relevant emne for mange medicinstuderende, KBU-læger og yngre ortopædkirurger under uddannelse så man undgår de værste faldgruber. Der bliver stillet krav om forskningsaktivitet forud for ansøgning til hoveduddannelse i alle regioner og er man ikke lige PhD-studerende eller meget forskningsaktiv støder man ikke ind i et forskningskursus før sin hoveduddannelse.
Til netop et forskningskursus er et webinar et ideelt format. Et online live foredrag med mulighed for at stille spørgsmål og debattere undervejs. Formatet har potentiale til at kunne udvides til andre kurser. Vi har valgt i første omgang af begrænse indholdet for at holde kurset på to aftener. Ulempen ved de tidligere udbudte kurser har været at man skulle tage en hel dag ud af kalenderen og for mange transportere sig til kursusstedet. Med et webinar kan man sidde derhjemme og berige sig viden og få afklaret nogle simple spørgsmål omkring sit eget forskningsprojekt.
Der er ingen tvivl om at online kurser ikke fuldt ud skaber den samme interaktion mellem undervisere og kursister, men til gengæld er de tidseffektive og omkostningslave. Og man kan ikke klage over forplejningen under kurset!
Det er YODAs håb at vi i fremtiden kan stable andre kurser, journal clubs, etc. på benene med dette format for på denne måde at kunne nå ud til alle vores medlemmer uafhængig af geografi og uddannelsesniveau.
Rigtig god sommer til jer alle.

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark


Generalforsamling

Husk at sætte kryds i kalenderen til ordinær generalforsamling i YODA som igen i år afholdes om onsdagen under DOS Kongressen, den 26. oktober 2016 i København. Hold øje med indkaldelsen og location til efteråret.


Rokeringer i bestyrelsen

Forårsmødeansvarlig Sanja Somodi træder ud af bestyrelsen og erstattes ind til næste generalforsamling af suppleant Jens-Christian Beuke som overtager Sanjas arbejdsopgaver.


Nyt fra Forskningsudvalget

Program for YODA Forsknings Webinar 8. 0g 15. September 2016

Dag 1 den 8. September kl. 19.30-21.00
-Introduktion til Forskning i Ortopædkirurgien.
-Studiedesign, og Forskningsspørgsmål.
-Udførelse af forskningsprotokol og hvilke gudelines man kan benytte.
-Godkendelse af forskningsprotokol (Sundhedsstyrelsen/patientsikkerhedsstyrelsen, Etisk Råd, Datatilsynet).
-Udfærdigelse af manuskript og indsendelse til tidsskrift.

Dag 2, 15. September kl. 19.30-21.00
-Introduktion til håndtering af data (audit trail; vejen fra forsknings-idé til analyse af data).
-Level of measurement. Hvilke data man kan analysere (kategoriske, kontinuerlige, variable, numeriske data).
-Håndtering af Sampling data.
-Introduktion til Epidata, et program til data indsamling og registrering.

Kurset er gratis og der er 15 pladser som tildeles efter ført til mølle princippet.

Det kræver at man har et head-set for at kunne høre foredragene og stille spørgsmål.
Kurset afholdes i Adope Connect.

Som kursist vil man modtage introduktionsmateriale 14 dage før kursusstart, herunder en video demonstration til Adope Connect.
Efter endt kursus vil man modtaget et kursusbevis for gennemførelse af YODA Forskningskursus.

Tilmelding til kurset via YODAs hjemmeside.

Julie Ladeby Erichsen
Formand for Forskningsudvalget


Månedens Artikel

The role of CT in diagnosis and treatment of distal tibial fractures with intra-articular involvement in children.
A. Nenopoulos a,*, T. Beslikas a, I. Gigis a, F. Sayegh b, I. Christoforidis a, I. Hatzokos a
Injury, Int. J. Care Injured 46 (2015) 2177–2180

Abstract:
Aim: Distal tibial fractures with intra-articular involvement during childhood are injuries with potentially severe complications if not treated promptly. Daily clinical practice indicates that sole use of plain radiographs may lead to misdiagnosis and subsequent erroneous selection of suitable treatment. The role of computed tomography (CT) in the classification and treatment decision of these injuries is unclear. This study aims to determine whether CT evaluation is required in the management of these fractures.

Patients and methods: We assessed 64 distal tibial fractures with intra-articular involvement on two separate occasions in a blinded study, in order to classify the fracture and decide the appropriate treatment approach. In the first part of the study, plain radiographs were evaluated in order to diagnose the type of the fracture and select the appropriate treatment. In the second part, CT scans were performed in the same patients in order to re-evaluate diagnosis and treatment. The study included fractures prior to physeal closure (Salter–Harris III and IV fractures, n = 32) as well as transitional fractures (J. Tillaux and triplane fractures, n = 32).

Results: According to plain radiographs, 31 patients were diagnosed with SH III fracture, 8 with SH IV, 9 with J. Tillaux and 16 with triplane fracture. Surgical treatment was decided in 18 patients and non- surgical in 46. After CT scan evaluation, 20 patients were diagnosed with SH III, 12 with SH IV, 9 with J. Tillaux, and 23 with triplane fracture. In this occasion the number of patients referred for surgical treatment raised to 42 leaving only 22 patients to be treated conservatively.

Conclusions: Computed tomography lead to changes in fracture classification and treatment decision. Treatment decision changed for 24 patients after CT evaluation. Treatment decision in patients with SH III and IV did not change significantly opposed to patients with transitional fractures, where CT scan had major impact on treatment decision. Despite the irradiation of immature skeleton and higher cost containment, this study indicates that patients with transitional distal tibial fractures as well as patients with displaced SH III and IV fractures must undergo CT examination in order to make accurate diagnosis and select the appropriate treatment.

Ekspertkommentar:

Baggrund
Denne artikel omhandler en væsentlig subgruppe af børnefrakturer, nemlig de distale intra-artikulære tibiafrakturer inklusiv epifysiolyser type SH3-4, triplanfrakturer og Tillauxfrakturer. Som det fremgår af artiklen, er det en forholdsvis hyppig skade involverende børns vækstzoner. Disse skader fører relativt hyppigt til varige skader på vækstzonrne i form af hel eller delvis lukning af vækstzonerne. Dette kan medføre skæv vækst eller vækststop med inkongruens i led, deformiteter og/eller anisomeli. Artiklen har til formål, at undersøge om CT har en role i diagnostik og behandlingsplanlægning af disse frakturer.

Metode
I studiet inkluderes 64 intra-artikulære distal tibiafrakturer hos børn. Alle børn fik rutinemæssigt foretaget almindelig anteroposterior og lateral røntgenoptagelse og frakturerne blev klassificeret som SH-III epifysiolyser, SH-IV epifysiolyser, Tillauxfrakturer eller triplanfrakturer. Herefter fastslog erfaren kirurg den nødvendige behandling ud fra røntgenbillederne. Alle patienter fik herefter foretaget CT-skanning, frakturerne blev klassificeret på ny og kirurg foretog ny vurdering af den nødvendige behandling ud fra CT-skanningen. De to vurderinger blev foretaget blindet.

Resultater
Artiklen viste, at CT-skanning ændrede andelen af de enkelte diagnoser. Således ændredes andelen af SH-III epifysiolyser fra 48,4% til 31,3%, andelen af SH-IV epifysiolyser fra 12,5% til 18,7% og andelen af triplanfrakturer fra 25.0% til 35.9%. Andelen af Tillaux-frakturer var uændret. Samtidig fandt man, at andelen af patienter, der skal skulle tilbydes operation steg fra 28,1% til 66.6%. Dette skyldtes mere end 2 mm frakturdiastase, inkongruens i ledflade eller løst intra-artikulært fragment alle visualiserede ved CT-skanning.

Ekspertkommentar
Af artiklen fremgår, at andelen af patienter, hvor der er indikation for reposition og osteosyntese mere end fordobles, når disse frakturer CT skannes. I studiet har man imidlertid kun foretaget røntgenoptagelser i 2 planer (anteroposteriort og lateralt). I DK foretages rutinemæssigt også en skråoptagelse, der vil utvivlsom vil give flere oplysninger om frakturforløb, størrelsen af diastase, inkongruens i ledflade m.m. Resultaterne fra studiet kan således ikke overføres helt til danske forhold. I børnesektoren på Odense Universitetshospital ambefaler vi dog, at der foretages CT-skanning ved mistanke om intra-artikulære frakturer i distale tibia og altid ved triplan- og Tillaux-frakturer. Udover en mere korrekt diagnose giver CT-skanning vigtige supplerende oplysninger ved planlægning af operation (korrekt skrueplaceringen m.m.)

Christian Færgemann, overlæge, ph.d.
Børnesektoren, Ortopædkirurgisk afdeling
Odense Universitetshospital


YODA lokalt


Nord

Først og fremmest vil vi gerne sige tillykke til alle der har fået hoveduddannelse. Både i Nord og Syd.
I Nord var der denne runde 11 ansøgere til 6 stillinger. Heraf blev de 10 kaldt til samtale.
Udviklingen i år har desuden budt en del flere ansøgere fra Øst, hvilket er en spændende udvikling.
Desuden kan det ses på valget af HU-læger at der er tale om en bred skare med mange forskellige kompetencer, som helt sikkert vil bidrage til faget på hver sin måde.
Der er i hvert fald ikke tale om en fuldstændig strømlinet flok med ens CV.
Vi minder om at der er skadestuekursus i Nord 14. og 15. september. Tilmelding kan ske efter ferien.
Eventuelle spirende undervisere i min. introduktionsstilling kan henvende sig til mig.

/Jacob Beck, Nord


Syd

Temaaften om posterpræsentation op til DOS kongressen
Afdelingslæge og ph.d. Lasse Enkebølle Rasmussen kommer den 28.09.2016 til YODAs temaaften om posterpræsentation og fortæller gode råd om posterpræsentation og giver feadback på fremsendt materiale. Aftenen er lagt således, at jer der skal præsentere en poster på DOS kongressen har mulighed for at diskutere og redigere i jeres materiale. Arrangementet er dog for alle interesserede.
Vi opfordrer til at sende materiale og evt. kommentarer til Lasse Enkebølle Rasmussen en uge inden arrangementet på Lasse.Enkeboelle.Rasmussen@rsyd.dk, så han har mulighed for at forberede sig bedst muligt.
Deltagelse koster 50 kr. Tilmelding sker via hjemmesiden under ’kurser’.
Skadestuekursus efterår 2016
Så er der nye datoer for YODA skadestuekursus i Region Syd. Det bliver holdt 21. og 22. september på Kolding Sygehus i lokalet Storebælt kl 17-21 begge dage.
Kurset er perfekt til, hvis du står overfor et vikariat eller en KBU i en skadestue! I det hele taget perfekt, hvis du mangler teoretisk grundlag og gode tricks til skadestuearbejdet.

Tilmelding sker på vores hjemmeside, og tilmeldingen er allerede åben. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til Rasmus T. Mikkelsen på syd@yngreortopaedkirurger.dk