skip to Main Content
November 2017

November 2017

 

Interview med Thomas Jakobsen, vinder af den gyldne YODA 2017

YODA: Endnu en gang tillykke med prisen og tak fordi du vil medvirke til et lille interview.
Kan du sætte ord på dit arbejde de sidste par år med at forbedre uddannelsen på afdelingen?

Thomas Jakobsen (TJ): Man kan kun ændre uddannelsen på en afdeling ved at arbejde som et hold. I Aalborg har vores uddannelsesteam (Ledende overlæge, Uddannelsesansvarlige overlæger og Uddannelseskoordinerende Yngre læger)  brugt en del kræfter på at sikre at der er ordentlige rammer for en god uddannelse. Vi har f.eks. med omstrukturering af mellemvagtslaget og oprettelse af et ekstra forvagtslag dækket af medicinstuderende sikret at alle mellemvagter får 2,5 sektordage i gns. om ugen. Bagvagter i hoveduddannelse har 3 sektordage om ugen. En god uddannelse er dog ikke noget man laver bag et skrivebord. Vores vigtigste arbejde har derfor været at italesætte uddannelse i hverdagen, sikre at alle yngre læger føler at de hører til på afdelingen og i deres sektor samt facilitere at alle læger på afdelingen tænker uddannelse i dagligdagen og arbejder i samme retning som os.

YODA: I din indstilling til den gyldne YODA fremgår det at du har fået oprettet et ekstra vagtlag til varetagelse af skadestueopgaver som samtidig har frigjort tid til uddannelse i afdelingens sektioner. Denne prioritering af uddannelse overfor produktion glæder os meget i YODA. Desværre er denne prioritering ikke altid at finde på andre afdelinger.
Hvordan har du/I fået sat dette i stand?

(TJ): Uddannelse og produktion er ikke to modsatrettet størrelser. Produktion af høj kvalitet forudsætter en god uddannelse. Som uddannelsesansvalige overlæge er ens vigtigste alliance partner den ledende overlæge. Uden opbakning og indsats fra vores ledende overlæge Christian Pedersen havde det på ingen måde været mulig at sikre en god uddannelses kultur i Aalborg.

YODA: Har du nogle tips til andre der ønsker det samme (høj prioritering af uddannelse kontra produktion), men som ikke møder ledelsesopbakning?

(TJ): Igen, man skal have den ledende overlæges opbakning for at sikre en god uddannelse. Prioritering af uddannelse udelukker ikke produktion. Tværtimod, mesterlære foregår ved produktion. Produktion kræver læger. En afdeling med et dårligt ry har svært ved at rekruttere og dermed svært ved at få nok læger til at bære produktionen. Mit bedste råd til yngre læger er derfor bevidst at søge stillinger ved afdelinger med fokus på uddannelse. 

YODA: Hvordan er den sektorspecifikke uddannelse blevet modtaget blandt sektorens egne læger og de uddannelsessøgende?

(TJ): I Aalborg har bagvagterne længe været tilknyttet vores sektorer. Det nye er at mellemvagterne nu også er det. Sektoriseringen af mellemvagterne er blevet utroligt godt modtaget. Speciallægerne har fået flere hænder til at løfte opgaverne og uddannelseslægerne har fået bedre og mere kontinuitet i deres oplæring og kompetenceudvikling .

YODA: Lægeforeningens formand i region nordjylland har udtalt at rekruttering er det største problem. Hans bekymring gælder dog ikke ortopædkirurgien, men vi har tidligere desværre set problemer med besættelse hoveduddannelsesstillinger i ortopædkiriurgi i uddannelsesregion Nord. I har en unik position i forhold til Aalborg universitet og den nye lægeuddannelse.
Hvordan ser du da afdelingens arbejde fremadrettet i forhold til rekruttering til vores speciale?

(TJ): Vi er meget optimistiske. Vores rekruttering af kommende ortopædkirurger i Aalborg starter allerede på medicin studiet. Vi forventer derfor en øget rekruttering af læger fra Aalborg Universitet. Vi er dog meget bevidst om at det ikke er noget som kommer af sig selv. Vi skal som afdeling sørge for at vores medicinstuderende får et godt klinik ophold hos os samt sikre at vi har en godt ry blandt alle uddannelsessøgende læger. God uddannelse og rekruttering kommer ikke af sig selv.

YODA: Har du i øvrigt noget på hjerte?

(TJ): Uddannelse er noget vi gør som et hold. Interesser dig derfor for uddannelse – vi har behov for din hjælp. 

Uddannelsesudvalget

Jeg hedder Liv og er nyvalgt formand for uddannelsesudvalget, som jeg har siddet det sidste 1½ år og bl.a. deltaget i arbejdet omkring at lave et oplæg til en  ny struktur og log-bog for introuddannelsen. Jeg er YODAs repræsentant i Sundhedsstyrelsens kommissorium for den nye specialelægeuddannelse i ortopædkirurgi, som giver massere spændende muligheder for at vi som organisation får stor indflydelse opbygningen af fremtidens speciallægeuddannelse.
Jeg håber at i hver især vil bidrage med ideer og observationer omkring uddannelsesmiljø og struktur på alle afdelinger rundt omkring i landet, så vi kan få skabt en speciallægeuddannelse, der er kvalitetsorienteret og som fungerer i den hverdag vi møder i klinikken.
Jeg glæder mig til tage fat på arbejdet
Liv Wahlsten, formand for uddannelsesudvalget

Syd

Som ny regionsansvarlig Syd glæder jeg mig til at præsentere det næste arrangement, så sæt kryds i kalenderen:    Torsdag d. 1. februar
Temaet bliver midlertidig ex-fix med teori og work shop. Der vil være mad og drikke og aftenen afsluttes med et spændende foredrag “Traumekirurgi med begrænsede resourcer” og efterfølgende snak og kollegialt samvær. Det bliver i Odense, nærmere detaljer følger – men sæt kryds nu og husk at holde aftenen vagtfri!
Målet bliver to større arrangementer årligt og måske en fredag bar eller to hvor fokus er det kollegiale samvær.
Håber på stor tilslutning – der kommer til at være tilmelding på hjemmesiden så hold øje!
Glæder mig til at se jer og har man lyst til at tage turen fra en af de andre regioner er man selvfølgelig mere end velkommen 🙂
Kathrine S. Rasch, Regionsansvarlig Syd