skip to Main Content

Oktober 2017

DOS-kongres, Generalforsamling og ny bestyrelse

I år havde vi ændret arrangementet omkring generalforsamlingen så den blev afholdt på samme sted som DOS-kongressen. Det gjorde vi for at gøre generalforsamlingen mere umiddelbart tilgængelig og for at reducere omkostningerne. Deltagerantallet var dog det samme som det har været de sidste par år og måltidet ikke imponerende. Til gengæld havde vi et rigtig hyggeligt efterfølgende arrangement på Café Langebro og vi vil bestræbe os på at gøre noget lignende næste år hvor socialt samvær er i fokus. Når det er sagt så tager bestyrelsen alle diskussioner fra generalforsamlingen med videre i det fremtidige bestyrelsesarbejde. Tak til alle som deltog ved generalforsamlingen og det efterfølgende sociale arrangement i lidt mere afslappede omgivelser.
DOS havde efter afskaffelsen af deres uddannelsesdag introduceret flere nye uddannelseselementer på kongressen. Workshops og symposier som hver for sig fungerede godt, men ikke med ét tema og samlet fokusområde som på tidligere uddannelsesdage. Vi glæder os til at høre hvordan DOS selv evaluerer de tiltag og kommer til fortsat at indgå i en samtale med DOS omkring indholdet på kongressen. Det blandt mange andre ting bliver en del af den nye bestyrelses arbejde. Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer i YODA for deres indsats: Eske Brand, Jens-Christian Beuke, Jacob Mortensen, Tina Videbæk og Magnus Obinah.
Casper Dragsted, Formand


Forskning

Onsdag den 22. November kl 20 afholder forskningsudvalget webinar i litteratursøgning og systematisk review. Kurset har til formål at hjælpe med systematisk at indsamle viden om et specifikt emne. Kurset er relevant for den yngre læge der er i de tidligere stadier af et forskningsprojekt, men vil også være brugbart for dig, der skal udfærdige en klinisk retningslinje eller blot skal fremlægge et emne på din afdeling. Vi vil også berøre de basale dele af det systematiske review, som kan være en rigtig god og praktisk indgang til forskningen. Kurset er én aften og vi regner med at være færdige inden kl 22.
Iøvrigt vil jeg takke for genvalget til YODAs bestyrelse. Jeg ser frem til de næste to år som ansvarlig for forskningsudvalget og et produktivt samarbejde med YODAs medlemmer.
Venlig Hilsen
Søren Ohrt-Nissen, forskningsansvarlig


Ny Kursusansvarlig

Jeg takker af som kursus ansvarlig og håber at Lasse har mod på at fortsætte med at få et kursus udvalg op at stå. Mit bidrag har primært været et par nye kurser, røntgen- og sutur kursus. Jeg vil som region syd ansvarlig fortsætte med kursus aktivitet i Syd. Desuden er en revision af Skadestuekurset på vej og her vil jeg også hjælpe til.
Det har været et godt år, uden jeg dog synes jeg har nået alt det jeg gerne ville. Glæder mig til at fortsætte Jens-Christians gode arbejde i Syd selvom jeg godt ved at jeg både skal hoppe højt og løbe stærkt for at fylde pladsen bare delvist.
Husk der er åbent for tilmelding til praktisk Sutur kursus i Øst d. 21/11 samt Skadestue kursus i Syd 13-14/11
Og til sidst tak til de mange undervisere der har stillet op og gennemført nogle lækre kurser – det har været en fornøjelse!
Kathrine Rasch


Ny uddannelsesansvarlig

Tak for en veloverstået DOS kongress.
Det glædede mig at se at uddannelse fyldte så meget på årets kongress, jeg håber dette vil fortsætte. Vi vil i hvert fald arbejde på det gennem UDDU.
Stort tillykke til årets vinder af den Gyldne YODA som blev Thomas Jakobsen, uddannelsesansvarlig på Aalborgs Ortopædkirurgiske afdeling. Yderst velfortjent! Hvis i vil høre mere om valget og hans tanker vil der i den nærmeste fremtid komme et lille interview med ham.
Sidst men ikke mindst kan jeg med glæde sige velkommen til Liv Wahlsten, som den nye formand for uddannelsesudvalget. Et stærkt valg til posten og jeg glæder mig til fortsat at arbejde med Liv, nu som menigt medlem i uddannelsesudvalget.
Mvh Eske Brand


Oversigt med YODAs nye bestyrelse

Formand: Casper Dragsted
Næstformand: Christian Støttrup
Kasserer: Pelle Petersen
Uddannelsesansvarlig: Liv Risager Wahlsten
Forskningsansvarlig: Søren Ohrt-Nissen
Kursusansvarlig: Lasse Eriksen
Regionsanssvarlig nord: Ahmed Abood
Regionsanssvarlig syd: Katrine Rasch
Regionsanssvarlig øst: Sabine Simonsen
Webmaster/Nyhedsbrev: Katrine Borum
Forårsmødeansvarlig: Julie Erichsen
Suppleant: Anders Overgaard